Ieri : APIA a primit Cererile de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”

0
80

rapitaAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, în perioada  25 aprilie, ora 11:00 – 15 mai 2017, ora 16:00 (prima sesiune), primeşte Cererile de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, SubMăsura 15.1  „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – 2020.

Odată încheiată perioada de depunere menţionată mai sus, cererile de sprijin pot suferi modificări din partea solicitanţilor până la data de 31 mai 2017, ora 16:00.

Această Schemă de ajutor de stat care contribuie la prioritatea Uniunii Europene în materie de dezvoltare rurală „Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor legate de agricultură şi silvicultură” este implementată de APIA, toate documentele necesare accesării fiind disponibile pe pagina de internet www.apia.org.ro.

Depunerea Cererii de Sprijin se realizează pe suport de hârtie la Centrele Judeţene sau al Municipiului Bucureşti al APIA. Aceasta va fi însoţită de avizul Gărzii Forestiere şi de documentele specificate în Ghidul solicitantului.

Solicitantul sprijinului financiar trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate şi criteriile specifice prevăzute în schema de ajutor de stat şi detaliate în Ghidului Solicitantului.

Alocarea financiară pentru sesiunea 01/2017 este de  117.803.922 euro.   

Selecţia Cererilor de sprijin în cadrul sesiunii se efectuea conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al procesului de selecţie şi al procesului de verificare a contestaţiilor aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.362/2016, publicat pe site-ul APIA.

Anunţarea rezultatelor selecţiei se va face prin notificarea beneficiarilor de către Centrele Judeţene APIA ca urmare a publicării pe site a Raportului de selecţie preliminar aprobat de către directorul general al DGDR – AM PNDR.

În Anexă vă prezentăm o serie de informaţii generale cu privire la acest sprijin financiar.

Facem precizarea că beneficiarii schemei de ajutor de stat Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite ” – submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” vor putea aplica pentru schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor” – submăsura 15.1„Plăţi pentru angajamente de silvomediu” numai după executarea ultimei lucrări de întreţinere a plantaţiei.