Concursul de titularizare bate mai devreme la uşa candidaţilor

0
133

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a transmis în teritoriu primele informări privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor didactice vacante sau rezervate din cadrul unităţilor şcolare. După noile reguli, înregistrarea candidaţilor va debuta chiar de la începutul lunii viitoare.

Din acest an şcolar, concursurile pentru ocuparea catedrelor titularizabile sau de suplinire se desfăşoară direct la nivelul unităţilor de învăţământ, care au dreptul să organizeze probele individual sau la nivelul de consorţii şcolare sau prin asociere temporară. Deciziile se transmit în această săptămână la Inspectoratului Şcolar Judeţean. În schimb, proba scrisă se va derula în aceeaşi zi la toate centrele şcolare.

Înscrierile vor începe pe 2 aprilie

Lista posturilor pentru concurs va fi afişată pe 30 martie. Înscrierile pentru susţinerea probele de ocupare a posturilor didactice vacante sau rezervate se vor face la nivelul şcolilor sau al consorţiilor în perioada 2-12 aprilie. Candidaţii vor fi înregistraţi în aplicaţia online Titularizare 2012, care conţine opţiunile angajare prin concurs pe perioadă nedeterminată, angajare prin concurs pe perioadă determinată, repartizare în baza rezultatelor obţinute la probele scrise din iulie 2011 sau iulie 2010. După înscrieri, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, va urma validarea fişelor de înscriere în perioada 20-28 aprilie a.c. Fiind o singură zi în care se va susţine proba scrisă, nu este posibilă înscrierea în mai multe centre şi pe mai multe posturi.

Candidaţii vor trece prin exerciţiul didactic

Până la organizarea concursului, candidaţii vor derula o oră de predare la clasă cu inspecţie şi, în funcţie de fişa postului, vor susţine şi o probă practică sau orală.  Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului din fiecare unitate de învăţământ, consorţiu sau centru întocmeşte şi afişează graficul desfăşurării probelor practice sau orale în profilul postului şi a inspecţiilor speciale la clasă, până pe data de 30 aprilie 2012. Conform metodologiei aceste probe se vor derula în intervalul 2 mai – 8 iunie 2012.

 2 august – probă scrisă în toate centrele de concurs

Proba scrisă se va derula în toate centrele de examen pe 2 august. Pe toată durata acesteia, la centrele de examen se va asigura prezenţa personalului medical, precum şi a jandarmilor pentru păstrarea ordinii publice. Repartizarea pe post se va face, la centrele de concurs, în perioada 10-16 august a.c. Potrivit conducerii Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, posturile care rămân neocupate vor fi scoase în şedinţa publică din 30 august a.c.