A început cursa pentru completarea normei didactice

0
433

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a transmis, către unităţile de învăţământ din teritoriu , metodologia de aplicare a solicitării cadrelor didactice titulare, care participă la etapa de completare a normei didactice. Conform actului normativ în vigoare, aprobat prin OMEN nr. 5460/2018, „cadrele didactice titulare, care solicită  completarea normei didactice  de predare – învăţare – evaluare pot solicita, pe o perioadă nedererminată, transferul  pentru restângere de activitate sau pretransferul consimțit între unitățile de învățământ, pe catedre constituite și din discipline care nu sunt înscrise în documentul de numire/transfer/repartizare , susțin  inspecții speciale la clasă, la disciplinele solicitate, care nu se regăsesc în documentul de numire/transfer/repartizare”.

Conform celor precizate de prof. Janina Elena Vaşcu, inspector general – adjunct al ISJ Dolj, „cadrele didactice titulare, care solicită  completarea normei didactice în altă disciplină, decât cea pe care au fost titulare,  depun cerere (dosar) de completarea normei didactice pentru specialitatea respectivă, având documente doveditoare pentru evaluarea activităţii pe specialitatea solicitată, ierarhizarea fiind făcută în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute. Graficul de desfăşurare a probei practice/orale, inspecţiei la clasă, în profilul catedrei/postului , se va afişa pe 1 martie, după centralizarea solocitărilor cadrelor didactice. Înregistrarea dosarului , pentru completarea normeim didactice, se va face la ISJ Dolj, sala nr.208, după un program bine stabilit: 27 februarie, în intervalul orar 09:30 – 16:00, respectiv 28 februarie, între orele 09:30 – 12:00”.