Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi-a prezentat diagnoza pe anul de învăţământ în curs

0
143

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi-a prezentat, în Colegiul Prefectural Dolj, diagnoza reprezentativă, aferentă anului şcolar 2015/2016. Sunt foarte multe probleme de rezolvat, din ambele părţi ale procesului educaţional: elevi, părinţi, familii; corp profesoral, efective ale cadrului de învăţământ etc. În principal, totul se circumscrie învăţământului şi se doreşte îmbunătăţirea procesului educaţional.

Despre legislaţie, este foarte puţin de vorbit, Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj fiind parte a întregului sistem, prin care  se aplică legea. În ultima şedinţă Ordinară a Colegiului Prefectural Dolj, unul dintre punctele luate în discuţie a fost şi diagnoza pentru anul şcolar 2015/2016.

Nicuşor Cotescu

„Funcţionăm în baza Legii Educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi oferta noastră educaţională este necesar a fi fundamentată împreună cu partenerii sociali, pe baza analizei de nevoi educaţionale a elevilor şi intereselor părinţilor acestora. Plecând de la acest concept, cred că se poate vorbi despre o insuficientă colaborare a părinţilor cu unităţile de învăţământ şi suntem conştienţi că sunt şcoli cu promovabilitate scăzută la examenele naţionale. De asemenea, recunoaştem deficienţele, dar unele sunt obiective, scăderea populaţiei şcolare fiind evidentă, mai ales în mediul rural. Sunt aspecte pe care le vrem rezolvate, iar prezenţa cadrelor didactice în Consiliile de Administraţie să nu mai fie formală”, a precizat prof. Nicuşor Cotescu, inspector  general adjunct al ISJ Dolj.

Prefectul judeţului Dolj, Sorin Nicolae Răducan, a punctat: „Este îmbucurător că se observă o bună colaborare între ISJ Dolj, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj. Pentru siguranţa în şcoli, voi insista, prin prerogativele funcţiei, ca toţi primarii să acorde sprijin instituţiilor de învăţământ. De asemenea, le cer tuturor managerilor să nu se implice în procesul electoral care se apropie”.

Statistica nu minte

Este vorba, până la urmă, şi de date statistice, unele care nu pot fi contrazise. În anul şcolar 2015/2016 sunt în reţeaua şcolară 21 de grădiniţe, 120 de şcoli gimnaziale, trei şcoli profesionale, 41 de licee. Pe forma „specială” a învăţământului , sunt două şcoli gimnaziale, una profesională şi un liceu. În ceea ce priveşte numărul copiilor înscrişi la cursuri, situaţia se prezintă în modul următor: 79.833 de elevi şi 16.833 preşcolari. De asemenea, 644 de şcolari sunt cu cerinţe educaţionale speciale (educabili), aflaţi în instituţii de profil, iar 509, cu deficienţe asemănătoare, sunt integraţi sistemului de învăţământ de masă. Pe lângă aceştia, sunt 73 de tineri aflaţi în plasament. În 2015, beneficiari ai Programului „Bani de liceu” au fost 3.164 de elevi, faţă de 4.216 în anul precedent. La „Bursa profesională” au fost 1.980 de şcolari, cu o creştere faţă de 2024/2015, când au fost 1.322. Pentru „Rechizite şcolare”, sunt, în 2015/2016, 19.775 de beneficiari, faţă de 17.400 în anul 2014/2015.