Modificări care ar putea să apară în acordarea burselor pentru elevi

0
455
 Cum proiectele Legilor educaţiei sunt ţinute la secret de ministrul Ligia Deca, nefiind puse în dezbatere publică, nu putem merge decât pe surse. Astfel, conform Edupedu.ro, sunt prevăzute modificări în ceea ce priveşte acordarea burselor pentru elevi. Conform datelor precizate de sursa amintită, bursa socială ar crește cu 100 de lei, ajungând la 300 de lei, iar cea de merit crește până la 450 de lei de la 200 de lei cât este în prezent. În proiectele de lege se menționează că valoarea minimă a burselor și criteriile de acordare se reglementează prin Ordin de Ministru , cum este şi acum, dar cu precizarea valorilor burselor pentru anul școlar 2023-2024.
 Cum proiectele nu sunt cunoscute, dar sunt finalizate , urmează ca experții din partide să lucreze cu ministerul Educației la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie.

În proiectul legilor Educației, actualizate în varianta Deca, obținute de Edupedu.ro, bursa de merit crește cu 250 de lei, de la 200 de lei, cât e în prezent potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1138 / 2022 din septembrie, la 450 de lei. Criteriile și valoarea burselor se stabilesc în prezent prin Ordin de Ministru, scrie în Legea Educației în vigoare. În varianta legilor Deca apare o modificare legată de stabilirea criteriilor pentru acordarea burselor, deși se va face tot prin ordin de ministru, implică încă o instituție: “Cuantumul minim al burselor și metodologia cadru de acordare a burselor sunt adoptate prin ordin al ministrului educaţiei, la propunerea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar (CNFÎP).

În proiectele legilor Deca, bursa socială ar crește cu 100 de lei, de la 200 de lei cât este în prezent, la 300 de lei, potrivit draftului proiectelor legii Educației. Bursa de performanță dispare în varianta actuală a Ligiei Deca. De menționat, anul acesta școlar 2022-2023 se încadrează la bursa de performanță aproape 10.000 de elevi. În prezent bursa de performanță se acordă elevilor care:

  • a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației;
  • b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale;
  • c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, organizate de Ministerul Educației;
  • d) au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive internaționale la care participă loturile naționale ale României.

Bursa profesională se redenumește și ca fiind bursă tehnologică și are aceeași valoare ca în prezent, 300 de lei pe lună. Bursa tehnologică reprezintă o formă de stimulare a elevilor care urmează învăţământul tehnologic în condiţiile metodologiei cadru, în conformitate cu priorităţile ministerului Educaţiei, potrivit documentului.  Bursele de excelență olimpică rămân la fel ca în proiectul legii lui Sorin Cîmpeanu: bursa de excelenţă olimpică I/internaţională – 1.000 lei/lună, bursa de excelenţă olimpică II/naţională – 700 lei/lună. Condițiile de acordare a burselor de excelenţă olimpică se modifică pentru cei care iau bursă de excelență olimpică I, adică acei elevi care iau premiile I, II, III la olimpiade școlare internaționale. Mai exact, beneficiază de un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar și elevii din ultimul an de studii. În prezent această prevedere este valabilă doar pentru elevii care care iau bursă de excelență II, adică premiații primelor 3 locuri la olimpiade naționale.

Ce mai preconizează Deca

“Prin excepţie de la prevederile alin (1), pentru anul școlar 2023/2024, cuantumul minim al burselor este stabilit după cum urmează:

a) bursă de merit – 450 lei/lună;

b) bursă socială – 300 lei/lună;

c) bursă tehnologică – 300 lei/lună;

d) bursa de excelenţă olimpică I/internaţională – 1.000 lei/lună;

e) bursa de excelenţă olimpică II/naţională – 700 lei/lună.

Dreptul la bursă socială al elevilor proveniţi din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform legii nr. 196 din 31 octombrie 2016, privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare se acordă în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune a familiei elevului. Acordarea dreptului se face în urma comunicării de către agenţiile pentru plăţi și inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului București, a listei elevilor care frecventează învăţământul cu frecvenţă, proveniţi din familii beneficiare de ajutor de incluziune în luna anterioară celei de raportare a listei. Bursele sociale se acordă în baza unor condiţii privind venitul mediu net pe membru de familie, supus impozitului pe venit, conform metodologiei cadru prevăzuta la alin. (1). Verificarea veniturilor declarate de părinţii/tutorii legal instituiţi/ reprezentanţii legali ai elevilor minori, în vederea acordării dreptului la bursă socială, de către unitatea de învăţământ, se face prin solicitarea eliberării  unui document care să ateste situaţia veniturilor declarate către organul central fiscal în a cărui rază teritorială se află situat beneficiarul.

(12) Bursele elevilor din învăţământul preuniversitar sunt alocate din bugetul Ministerului Educaţiei, după cum urmează:

Bursele de merit pentru minimum 30% din elevii de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, cu respectarea criteriilor și condiţiilor stabilite prin metodologia cadru;

Bursele sociale pentru toţi elevii care se încadrează în criteriile și condiţiile stabilite prin metodologia cadru;

Bursele tehnologice pentru elevii care frecventează învăţământul tehnologic și care se încadrează în specializările și condiţiile stabilite prin metodologia cadru;

Primesc burse de excelenţă olimpică I și II pentru toti elevii care au obţinut disticţiile prevăzute în alineatul 11, alineatele a) și b), cu respectarea metodologiei cadru.

Elevii și părinţii sunt informaţi cu privire la criteriile, condiţiile și metodologia acordare a burselor cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea cererilor şi documentelor justificative.

(14) Elevii pot beneficia și de alte tipuri de burse, pe bază de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice. Acestea pot fi cumulate cu bursele provenite de la bugetul de stat.

(15) Elevii străini din învăţământul preuniversitar pot beneficia de burse, potrivit prevederilor legale.

(16) Bursele sociale sau bursele tehnologice se pot cumula cu orice tip de bursă.

(17) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar particular/confesional, care sunt școlarizaţi fără taxe, beneficiază lunar de burse sociale și tehnologice.

Un scurt istoric

Sorin Cîmpeanu, fostul ministru al Educaţiei, a stabilit noi criterii de acordare a burselor anul trecut și a stârnit nemulțumiri în rândul elevilor și părinților, după ce a eliminat dreptul la bursă pentru elevii care învață în altă localitate și fac naveta, care nu mai primesc bursa rurală, și cei de clasa a V-a care nu mai pot primi bursă de merit. Până la acel moment, bursa se acorda pe baza mediei din semestrul al II-lea, dar din cauză că structura anului școlar este acum împărțită în 5 module de învățare, nu două semestre, bursa de merit este acordată acum doar elevilor din clasele VI-XII, din școlile de stat, după cum precizează Ordinul de Ministru., prin care se reglementează toate criteriile de acordare a burselor. De altfel, Consiliul Național al Combaterii Discriminării a decis să sancționeze cu 10.000 de lei ministerul Educației pentru această situație. Criteriul pentru acordarea burselor de merit, reglementat prin Ordin de Ministru, este media de peste 9.50. În anul școlar 2023-2023 sunt 268.299 de elevi în toată țara care primesc burse de merit, cu aproape 100.000 de elevi mai puțini față de anul școlar trecut 2022-2023, arată o centralizare a ministerului Educației, cerută de Edupedu.ro în noiembrie 2022. Numărul elevilor care beneficiază anul acesta de burse de merit a scăzut considerabil, cu o treime, după ce, în ianuarie 2022, ministrul de atunci, Sorin Cîmpeanu, a modificat plafonul de la care se acordă bursele, de la media 8.50, la 9.50.