„ȘTEFAN PETICĂ – 140”

0
152

copertă volum Poezii St PeticăFacultatea de Litere – Universitatea din Craiova, având ca parteneri Institutul Cultural Român, Muzeul Naţional al Literaturii Române şi Biblioteca Municipală „Ștefan Petică” Tecuci, organizează pe parcursul lunilor ianuarie şi februarie o serie de evenimente culturale care urmează să se desfăşoare în contextul celebrării a 140 de ani de la naşterea întâiului simbolist român, scriitorul Ștefan Petică. În cadrul proiectului „ȘTEFAN PETICĂ – 140” vor avea loc trei manifestări culturale de promovare a culturii şi educaţiei susţinute la Tecuci, Craiova şi Bucureşti: simpozionul „Ștefan Petică – 140”, conferinţa „Ștefan Petică – restitutiri”, masa rotundă cu tema „Ștefan Petică – 140” şi evenimente conexe acestora.

Unul din aceste evenimentele culturale va avea loc în data de 27 ianuarie  2017, la Universitatea din Craiova, cu prilejul conferinţei publice susţinută de Prof. univ. dr. Doru Scărlătescu – Universitatea din Iaşi şi intitulată „Ștefan Petică – restitutiri”. La acest eveniment, care are drept scop sporirea vizibilităţii operei unui scriitor inovator cu o personalitate atât de poliedrică, aşa cum este cea a lui Ștefan Petică, alături de cadre didactice din mediul academic, studenţi, scriitori, este invitată să participe conducerea Universităţii din Craiova şi cea a Facultăţii de Litere.

Cu acest prilej se va prezenta volumul I (Poezii) al ediţiei integrale Ștefan Petică, ediţie îngrijită de Nicoleta Presură-Călina, Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2016, în prezenţa Directorului Muzeului Naţional al Literaturii Române, Conf. univ. dr. Ioan Cristescu, a redactorului acestui volum, Dr. George Florian Neagoe, asistent cercetător la Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române şi a unui reprezentant al Institului Cultural Român.

Tot cu această ocazie, va avea loc o expoziţie de manuscrise în facsimil şi va fi  expusă diaporama dedicată lui Ștefan Petică – şi intitulată „De la simfonia de flori la amurgurile înflăcărate”, autor – Prof. Ștefan Andronache, director al Bibliotecii Municipale „Ștefan Petică” din Tecuci în perioada 1992-2003.