Curtea de Apel Craiova : „Ziua europeană a justiţiei civile” şi „Ziua Uşilor Deschise”.

0
109

Joi 25 octombrie 2018, la sediul Curţii de Apel Craiova situate în Craiova, str. Constantin Brîncuşi, nr. 5A se va organiza  manifestarea anuală intitulată: „Ziua europeană a justiţiei civile” şi „Ziua Uşilor Deschise”.

Scopul acestor manifestări este de a reaminti că justiţia este un serviciu public transparent, care dă dreptul cetăţenilor să-şi rezolve disputele private şi să-şi afirme drepturile.

Agenda evenimentului cuprinde vizitarea instituţiei, a compartimentelor şi prezentarea atribuţiilor acestora precum şi discuţii cu grupuri de studenţi de la facultăţile de drept din Craiova.

În holul central al instituţiei vor fi puse la dispoziţia publicului broşuri de informare  privind: formularea cererilor în faţa Curţii Europene  a  Drepturilor Omului, admiterea în magistratură,  organizarea sistemului judiciar în România, precum şi broşuri de informare editate de Curtea de Apel Craiova care cuprind informaţii concrete şi utile pentru justiţiabili .

Ne revine deosebita onoare de a adresa mass-media invitaţia de a participa la eveniment.. Primirea şi înregistrarea participanţilor se va realiza în intervalul orar 1100 – 1200               în holul central al instituţiei, urmând ca vizita să se desfăşoare până la orele 13.

Totodată, Curtea de Apel Craiova adresează această invitaţie şi elevilor, studenţilor, reprezentanţilor societăţii civile şi tuturor celor interesaţi să cunoască şi să fie bine informaţi în legătură cu activitatea acestei instituţii.