În comuna Ghindeni, se învaţă în mod european

0
127

Marile provocări ale lumii contemporane angajează şi noi tipuri de educaţie, un concept lansat de pedagogul George Văideanu, în perioada interbelică: educaţie civică, economică, ecologică, democratică, pentru pace, etc., iar Şcoala Gimnazială din comuna Ghindeni face parte din acest proiect.

Şcoala Gimnazială din comuna Ghindeni beneficiază de oportunităţile oferite de programul Erasmus + al Uniunii Europene, urmărind permanent să aducă plus-valoare activităţii educative. „Profesorii de la Ghindeni au deschis noul an şcolar , prin activităţi în cadrul a două proiecte Erasmus+, aflate în derulare: „Parteneriatul strategic „The New Educations in Promoting Transversal Skillls”, şi Proiectul de mobilităţi în domeniul educaţiei şcolare – „Open Minds, New Doors”. Primul dintre ele, coordonat de Asociaţia „Edulife” Craiova, îşi propune dezvoltarea competenţelor transversale – civice, antreprenoriale , etc.  – şi realizarea a două materiale didactice: Ghid metodic pentru dezvoltarea competenţelor transversal ale elevilor, respectiv un Curs adresat profesorilor, realizat pe baza experienţelor partenerilor. Cel de-al doilea a avut scop mobilitatea profesorilor, prin care s-a urmărit stabilirea unor noi căi de comunicare cu elevii şi părinţii şi de implicare în activităţi comune, prin care este stimulată învăţarea. Trei cadre didactice au urmat cursul „The eight methods of fighting early school leaving ”, în Olanda, la Assen, prin care au exersat metode de învăţare creative – „learning by doing”, „hands on”, metode intercative prin intermediul activităţilor „indoor” şi „outdoor”, în scopul reducerii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii ”, a precizat prof.  Simona Negru, manager al Şcolii Gimnaziale din Ghindeni.

Beneficii pentru toţi

Beneficiile aduse şcolii, prin proiectele şi activităţile extracurriculare, în cadrul cooperării europene bsunt multiple. „Putem vorbi, cu toată sinceritatea despre mai multe câştiguri. Sunt foarte multe aspecte de semnalat: modernizarea procesului didactic, sincronizarea cu modelele de predare/evaluare europene, scăderea ponderii metodelor tradiţionale, utilizarea tehnelogiei, a unor metode şi  strategii diferite, adaptate intereselor elevilor; dezvoltarea competenţelor transversale ale elevilor; incluziunea copiilor dezavantajaţi – din mediul rural, economic, cu părinţi plecaţi – în proiecte de învăţare activă, ajutându-i să-şi atingă potenţialul, să depăşească barierele şi să se simtă egalii celorlalţi”, a mai spus Simona Negru.