Final de proiect, început de carieră

0
266
Universitatea din Craiova anunţă finalizarea proiectului „Stagii de Practică  Inovative și Interdisciplinare”, proiect cofinanţat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Conferința de închidere va avea loc mâine, ora 11.00, sala 444, Universitatea din Craiova.
În activitățile proiectului au fost implicați 300 de studenți de la Universitatea din Craiova și de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova. Aceștia au beneficiat de stagii de practică interdisciplinare și de numeroasele parteneriate sustenabile încheiate prin proiect cu potențialii angajatori, cu accent pe cei din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform  Strategie Naționale  pentru Competitivitate (SNC) și domeniile de specializare inteligență conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI).
Dintre obiectivele proiectului amintim: facilitarea tranziției de la școală la viață activă a 300 de studenți, nivel ISCED 5-7, cu domiciliul în Regiunea Sud-Vest Oltenia prin stagii de practică performante, vizite de studii, participarea la întâlniri cu potențiali angajatori, activități de consiliere în carieră. Dintre aceștia, cel puțin 36 de studenți (12% din grupul țintă) au provenit din mediul rural. De asemenea, prin activitățile proiectului s-a urmărit creșterea competențelor profesionale cerute pe piața muncii pentru 300 de studenți din regiunea SV Oltenia (200 studenți de la Universitatea din Craiova și 100 de studenți de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova). Astfel, prin participarea la stagiile de practică, studenții au dobândit aptitudini de muncă cerute de angajatori fiindu-le facilă încadrarea în muncă. De asemenea, în cadrul stagiilor de practică studenții au cunoscut potențiali angajatori și au aflat care sunt cerințele acestora, fiind mai pregătiți pentru interviurile de angajare.