S-au stabilit normele pentru Evaluarea Naţională şi Bacalaureat

0
80

Examenele de Bacalaureat şi de Evaluare Naţională se apropie cu paşi repezi, fiind stabilite normele metodologice de susţinere a probelor. Au fost statutate taxele de înscriere la Bacalaureat, pentru cei din promoţiile anterioare, care au susţinut de cel puţin două ori examenul respectiv, şi au fost puse la punct criteriile de selecţie a observatorilor la cele două mari examene ale acestei veri.

eleviÎn vederea susţinerii de către absolvenţii învăţământului liceal a Examenului Naţional de Bacalaureat, în sesiunile anului şcolar 2016-2017, Comisia Judeţeană de Bacalaureat, în conformitate cu precizările Ministerului Educaţiei Naţionale, prin Nota nr. 25544/2017 şi Hotărârea Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, din 24.05.2017,  a stabilit mai multe taxe care trebuie achitate de candidaţii care susţin Bacalaureatul-ul de mai multe ori.

„Candidaţii din promoţiile anterioare, care au susţinut de cel puţin două ori examenul de Bacalaureat şi se înscriu pentru a susţine toate probele de examen, vor achita o taxă de 240 de lei. Taxa de înscriere/probă de competenţă lingvistică/digitală pentru cei din anii anteriori, care, de asemenea, au susţinut de două ori proba, este de 30 de lei pentru fiecare, iar la scris este de 50 de lei”, a precizat prof. Monica Leontina Sună, inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj şi preşedinte al Comisiei Judeţene de Bacalaureat.

Începe selecţia observatorilor

În conformitate cu „Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii de clasa a VIII-a, aprobată prin OMECTS nr. 4801/31.08.2010/Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat, aprobată prin ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, valabile şi pentru 2017”, trebuie asigurată evaluarea obiectivă a candidaţilor. Astfel, trebuie asigurată monitorizarea, din partea unor observatori, care nu au dreptul de a interveni, dar pot sesiza eventualele nereguli semnalate. Pot face parte din această categorie reprezentanţi ai asociaţiilor de părinţi, constituite conform legii, sau ai unor ONG-uri care au activitate relevantă în domeniul educaţiei, şi îndeplinesc condiţia de a nu avea soţ/soţie, rudă sau afin de până la gradul al IV-lea inclusiv, între candidaţii care participă la examene.

Pentru a putea face parte din Corpul observatorilor, doritorii trebuie să se adreseze Comisiei Judeţene de Evaluare Naţională/Bacalaureat, prin solicitare scrisă, până în ziua de 1 iunie, după centralizarea datelor urmând şedinţa de instruire, care va fi comunicată în timp util celor nominalizaţi.