În Programul Prima Casă, pentru 2015 / FNGCIMM a împărţit plafoanele celor 17 finanţatori participanţi

0
48

FNGCIMM a efectuat alocările de sume pentru acordarea de garanţii între cei 17 finanţatori participanţi în cadrul Programului Prima Casă.  “Plafonul total este în valoare de 2,5 mld. lei şi va fi utilizat în condiţiile împărţirii în mod egal a riscurilor şi a pierderilor între statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, prin FNGCIMM şi finanţatori”, a precizat Gheorghe Lăpădat, directorul general al Fondului Local de Garantare Craiova, Filiala FNGCIMM. Alocările de sume au fost realizate de către FNGCIMM cu acordul Ministerului Finanţelor Publice, în funcţie de estimările băncilor partenere privind volumul garanţiilor ce vor fi acordate în anul 2015, precum şi de valoarea garanţiilor acordate de fiecare finanţator în anul 2014.  Pentru a asigura o bună dinamică a fondurilor alocate, conform prevederilor legale incidente, FNGCIMM este autorizat să evalueze cel puţin trimestrial modul de utilizare de către finanţatori a sumelor alocate şi să efectueze redistribuiri între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a acestora.