Modelele de subiecte pentru Definitivat au fost publicate pe internet

0
91

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) a publicat pe internet modelele de subiecte pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ din acest an. Astfel, la adresa http://subiecte2013.edu.ro/2013 se găsesc un model-cadru de structură de subiect şi de barem de evaluare pentru examen, precum şi modele de subiecte pe discipline şi bareme de evaluare şi notare pentru acestea. 

Potrivit modelului-cadru, structura probei scrise din cadrul examenului va cuprinde, pentru fiecare dintre disciplinele la care se susţine examenul, câte trei subiecte, fiecăruia fiindu-i alocate câte 30 de puncte. Vor fi acordate 10 puncte din oficiu, iar nota finală va fi calculată prin împărţirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10. Primul subiect va cuprinde itemi care evaluează competenţe din specializare, disciplina de specialitate sau disciplinele prevăzute în metodologia pentru organizarea şi desfăşurarea examenului. Al doilea subiect este centrat pe didactica disciplinei de specialitate sau metodica predării disciplinelor prevăzute în metodologie. Subiectul al treilea este alocat pedagogiei şi elementelor de psihologie a educaţiei. Toate subiectele sunt obligatorii, iar timpul de lucru efectiv este de patru ore.

Candidaţii trebuie să obţină cel puţin media 8

Conform Ministerului Educaţiei, modelele de subiecte şi bareme vor fi utilizate în programele pentru pregătirea debutanţilor, desfăşurate de Casele Corpului Didactic. Ministerul Educaţiei a anunţat la începutul lunii februarie că pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ din acest an s-au înscris, în perioada 4-25 ianuarie, 8.537 de candidaţi, dintre care au fost validaţi 8.335. Aceştia vor avea de trecut două inspecţii la clasă şi o probă scrisă. Inspecţiile vor fi realizate până la data de 20 iunie şi constituie criteriu eliminatoriu. Candidaţii trebuie să obţină cel puţin media 8 la inspecţii pentru a putea accede la proba scrisă, care se va desfăşura în data de 18 iulie. De asemenea, un alt criteriu pentru a se califica în proba finală îl reprezintă şi stagiul de predare de cel puţin un an la catedră. Afişarea rezultatelor se va face pe 23 iulie, iar înregistrarea contestaţiilor şi transmiterea acestora la centrele de evaluare se va realiza în intervalul 23-24 iulie. În perioada 25-26 iulie vor fi soluţionate contestaţiile, iar rezultatele finale vor fi disponibile în data de 27 iulie.