Prof. Antonio Sorella și noile abordări în domeniul filologiei

0
106

Universitatea din Craiova – Facultatea de Litere şi Departamentul de Limbi Romanice şi Comunicare – a organizat, sâmbătă, la Casa Universitarilor, o întâlnire cu prof. Antonio Sorella, de la Universitatea „Gabriele d’Annunzio” din Chieti, Pescara, pe tema „La filologia materiale: una nuova provocazione alla tradizione della trasmissione dei testi”. Au participat prof. univ. dr. Nicolae Panea și conf. univ. dr. George Popescu – de la Facultatea de Litere, prof. Nicolae Marinescu – Editura „AIUS”, lectorii universitari doctori Ilona Duţă, Ovidiu Drăghici, Alina Ţenescu, Ilona Bădescu, Nicoleta Călina şi studenţi ai amintitei facultăți.

Un prieten mai vechi al scriitorului George Popescu, prin intermediul căruia s-a apropiat de valori ale limbii şi ale culturii româneşti, Antonio Sorella, profesor doctor la Universitatea „G. D’Annunzio” din Chieti-Pescara (Italia) şi şef al departamentului de italianistică al Universităţii „Comoenius” din Bratislava (Slovacia), a ţinut o incitantă prelegere în faţa unor tineri dascăli universitari craioveni cu tema „Filologia materială – o nouă provocare faţă de tradiţia transmiterii de texte”.

Director al publicaţiei „Tipofilologia. Revista internazionale di studi filologice sui testi a stama” şi al unei publicaţii lingvistice cu difuzare internaţională, posesor al unor numeroase stagii de pregătire şi deopotrivă de predare în domeniul lingvisticii aplicate la prestigioase universităţi din SUA, Anglia, Franţa, Estonia, Brazilia şi altele, profesorul Antonio Sorella e un neinhibat căutător de noi metode de abordare a unor aspecte care vizează deopotrivă cercetarea filologică a unor importante texte medievale şi renascentiste şi a retipăririi acestora cu scopul apropierii lor de litera şi spiritului autorilor care le-au creat.

Astfel, filologia materială, sub-disciplină a tipofilologiei, presupune investigarea diverselor ediţii ale unor opere din secolele al XV-lea şi al XVI-lea, cu predilecţie italiene, confruntând, în baza unor varii evaluări culturologice ce pornesc de la metodele de tipărire din primele decenii ale paradigmei gutenberghiene şi propunând, astfel, restituirea operei în forma cât mai apropiată de cea în care a fost gândită şi scrisă de autori.

Cu acelaşi prilej, s-a semnat şi un acord „Erasmus” între cele două universităţi, cea italiană şi cea craioveană, deschizând un nou orizont de colaborare ştiinţifico-didactică, ce va include şi promiţătoare proiecte literare şi culturale cu scopul aprofundării raporturilor seculare dintre cele două ţări.