Începe perioada inspecţiilor în şcoli

0
324

La şedinţa Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, din data de 19 ianuarie, s-a stabilit graficul de monitorizare şi control, pe semestrul al II-lea, din anul şcolar curent, în toate instituţiile de învăţământ preuniversitar din judeţ.

ISJPentru stabilirea graficului de monitorizare şi control pentru acest semestru s-a ţinut cont de mai multe criterii, aşa cum sunt ele prezentate de reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. Astfel, s-au luat în calcul rezultatele la examenele naţionale (procentul de promovabilitate la Bacalaureat şi notele mai mari de 5 la Evaluarea Naţională); ponderea notelor în scădere la examenele naţionale, comparativ cu anul şcolar trecut; ritmicitatea cu care trebuie să se desfăşoare inspecţia şcolară generală; numărul reclamaţiilor, sesizărilor, memoriilor înregistrate de unele unităţi de învăţământ; solicitarea unităţilor şcolare pentru efectuarea inspecţiilor.

Factorii de răspundere din cadrul ISJ Dolj au prezentat şi principalele obiective ale controalelor: sprijinirea unităţilor şi a cadrelor didactice în procesul de eficientizare a activităţii de predare, învăţare şi evaluare a procesului managerial; consilierea profesorilor, educatorilor, învăţătorilor în vederea creşterii calităţii actului educaţional; evaluarea calităţii aplicării curriculelor naţionale şi locale, a activităţilor extradisciplinare, a calităţii serviciilor educaţionale (ofertă, management şcolar etc.); determinarea concordanţei dintre analiza internă (la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, comisiei/catedrei metodice), cea externă şi situaţia reală din unitate; evaluarea conlucrării instituţiei de învăţământ cu părinţii copiilor şi reprezentanţii comunităţii locale; identificarea şi reglarea disfuncţiilor din sistem, mai buna circulaţie a informaţiei. Practic, funcţiile inspecţiei sunt date de mai mulţi factori: diagnoză, prognoză şi prospecţie a sistemului de învăţământ, pe o perioadă determinată; planificare şi organizare; orientare şi îndrumare metodologică pentru întregul proces.

Se aşteaptă finalitatea

Cum orice proces de verificare, îndrumare şi control trebuie să aibă şi o finalitate, inspectorii şcolari doljeni au arătat şi în ceea ce constă aceasta. Astfel, trebuie furnizate rapoartele de inspecţie; este necesară îmbunătăţirea rezultatelor şcolare, prin evaluarea conformităţii funcţionării şi dezvoltării unităţilor de învăţământ preuniversitar cu legislaţia în vigoare, politicile, strategiile şi proiectele naţionale; nu vor lipsi consilierea şi sprijinirea personalului didactic în vederea îmbunătăţirii propriei activităţi etc. Tipurile de inspecţii vor fi generale/revenire; de specialitate; tematice; monitorizare; de evaluare externă (în vederea acreditării). Controlul general este organizat, de regulă, de o echipă formată din doi – opt inspectori, condusă de unul dintre ei, în principiu cel de sector. În acest semestru, se vor organiza inspecţii generale în 22 de unităţi (cinci licee – două teoretice, două vocaţionale, unul tehnologic), şapte grădiniţe şi zece şcoli gimnaziale. De asemenea, vor fi efectuate opt controale de specialitate şi două tematice, la care se adaugă nouă inspecţii de revenire la unităţile care au trecut prin cea generală în primul semestru. Inspectorul coordonator va anunţa perioada de verificare cu şapte zile înainte de începerea acesteia.