Taxa de salubrizare, la votul consilierilor municipali

0
110

Consilierii municipali votează, în şedinţa de joi, introducerea taxei de salubrizare în Craiova. Dacă votul lor va fi pozitiv şi proiectul va trece, autorităţile locale vor începe să-i taxeze pe craiovenii care nu au contracte cu Salubritatea începând cu data de 1 ianuarie 2016.

Proiectul de hotărâre a preluat integral regulamentul de aplicare a taxei de salubrizare pe care a fost prezentat în dezbaterea publică de luna trecută. Autorităţile locale motivează introducerea acestei taxe de salubrizare cu faptul că nu toţi locuitorii municipiului Craiova plătesc la Salubritate pentru ridicarea gunoiului menajer. „La nivelul municipiului Craiova, nu toţi beneficiarii serviciului de salubritate au încheiate contracte cu operatorul de salubrizare sau refuză să achite contravaloarea serviciilor efectuate oraşului, drept pentru care se propune instituirea unei taxe speciale de salubrizare, pentru a se putea acoperi cheltuielile necesare salubrizării oraşului, pentru persoanele fizice şi juridice care nu au încheiate contracte cu operatorul de salubrizare, sau care contracte au fost reziliate ca urmare a neplăţii prestaţiei efectuate de către operator”, se specifică în raportul care însoţeşte proiectul de hotărâre.

Cuantumul de 7 lei pe lună pe persoană a fost păstrat

La primul articol, se aprobă instituirea taxei speciale de salubrizare şi se specifică persoanele care datorează această plată la bugetul local, fiind vorba de utilizatori, persoane fizice şi juridice, care nu deţin contract încheiat cu operatorii serviciului de salubrizare din municipiul Craiova. La articolul doi se stabileşte cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru anul 2016, care este de 7 lei pe lună pe persoană, pentru persoane fizice şi de 77 lei pe lună pe metru cub, pentru persoane juridice. Proiectul prevede ca aceeaşi sumă să fie achitată şi de persoanele fizice care exercită următoarele profesii: medicale, de avocatură, notariale, de expertiză contabilă, de expertiză tehnică, de consultanţă fiscală, de contabil autorizat, de consultant de plasament în valori imobiliare, de arhitectură, de executare judecătorească, cele autorizate să execute lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei sau alte profesii asemănătoare.

Amenzi pentru neplata acestei taxe

O altă prevedere a regulamentului de aplicare stabileşte că persoanele fizice sunt obligate la plata acestei taxe până la data de 25 a fiecărei luni, iar suma va fi calculată în funcţie de numărul de persoane din fiecare familie, respectiv numărul locatarilor existenţi la adresa respectivă (membri de familie, rude, chiriaşi, flotanţi). Proprietarul imobilului, care nu are încheiat contract pentru colectare deşeuri menajere şi nemenajere cu SC Salubritate Craiova, are obligaţia să depună o declaraţie în vederea stabilirii taxei de salubrizare, cuprinzând toate persoanele care locuiesc la acea adresă. Persoanele juridice au şi ele obligaţia de a comunica operatului de salubritate volumul de deşeu generat pe lună, după cum am arătat mai sus acesta fiind criteriul după care sunt taxate. Nedepunerea declaraţiei de impunere, precum şi depunerea acestora peste termen, constituie contravenţie şi se sancţionează, potrivit regulamentului, cu amendă cuprinsă între 200 lei şi 500 lei.

Tarifele contractuale sunt puţin mai mici

Autorităţile locale se aşteaptă ca taxa de salubrizare să fie plătită de craiovenii care locuiesc la case, aceştia evitând pe cât posibil, până acum, să încheie contracte cu Salubritatea. În ceea ce priveşte tarifele pe care le practică Salubritatea, acestea au rămas neschimbate din aprilie 2013, când a fost aprobată ultima majorare a preţurilor percepute de SC Salubritate Craiova SRL pentru strângerea de deşeuri atât de la populaţie, cât şi de la agenţii economici. Astfel, persoanele fizice care au contracte cu operatorul de salubritate datorează 5,65 lei pe persoană pe lună (cu 1,35 de lei mai puţin decât taxa de salubrizare nou instituită), iar agenţii economici sunt taxaţi cu 61,96 lei pe metru cub pe lună. În cazul în care, la rampa de gunoi, a fost aruncat moloz provenit din construcţii, acest tip de deşeuri se taxează separat de către Salubritate, iar tariful este de 169,64 lei pe metru cub. Colectarea şi transportul deşeurilor municipale este taxat cu 121,35 lei pe metru cub.