Bani pentru angajatorii care încadrează tineri cu studii

0
77

Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, diverse sume de bani. De exemplu, o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii.

„Patronii ar putea primi o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior      sau    învăţământ postliceal sau o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior”,  se precizează într-un comunicat de presă al AJOFM Dolj.

Valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, este în prezent de 500 lei.

O convenţie în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor

„Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele menţionate anterior pe o perioadă de 18 luni…”, se mai spune în comunicatul respectiv. Patronii care beneficiază de subvenţionarea locurilor de muncă pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 18 luni. Pentru a beneficia de subvenţionarea locurilor de muncă în situaţia în care încadrează în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ în condiţiile  menţionate  anterior angajatorii vor încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, o convenţie în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor. Termenul  de  12 luni este termen de  decădere  din  dreptul  de a  beneficia  de măsurile de stimulare prevăzute de lege.