Încep şedinţele publice pentru repartizarea cadrelor didactice pe posturile disponibile

0
1145

Începând de astăzi şi până joi, 26 august, Inspectoratul Şcolar Judeţean organizează şedinţe publice pentru  asigurarea personalului necesar desfăşurării anului şcolar care stă să înceapă. 

Astfel, la Dolj sunt sute de posturi care trebuie ocupate. Din datele publicate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj , sunt 71 de posturi pentru educatoare şi 83 de posturi pentru învăţători. Se regăsesc ore libere şi la Biologie, Chimie, Fizică, Muzică, Agricultură, Educaţie fizică, Limba franceză, Limba latină, Religie, Matematică. Azi, în prima  şedinţă publică, sunt soluţionate cererile profesorilor titulari sau cu contract pe perioadă determinată care necesită completarea normei didactice. De asemenea, se vor soluţiona cererile cadrelor didactice titulare aflate în restrângere de activitate prin transfer sau detașare în interesul învățământului pentru restrângere nesoluționată, dar şi cererile profesorilor care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată. Tot în şedinţa de azi sunt repartizaţi şi candidații care au obținut cel puțin nota de repartizare 7 la concursul național, sesiunea 2021. Prioritate vor avea candidații care beneficiază și de prelungirea duratei contractelor de muncă în anul școlar 2021-2022. Şedinţă publică va fi şi joi şi vor fi repartizaţi candidaţii cu nota minimum 5 la proba scrisă în cadrul concursului național din sesiunea 2021, care au susținut proba scrisă la nivelul județului sau în alte județe, în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a notelor.