Sesiune de informare : „Schema de ajutor de stat instituită prin HG 807/2014„

0
177

 

Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Dolj şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova vor organiza marţi,  28 august, ora 12:00,  sesiunea de informare „Schema de ajutor de stat instituită prin HG 807/2014„ la sediul Camerei din str. Brestei nr. 21, Craiova.

 Prin intermediul acestui eveniment, cele două instituţii şi-au propus promovarea şi mediatizarea la nivel teritorial a schemei de ajutor de stat instituită de HG 807/2014 prin întâlniri cu frecvenţă lunară cu operatorii economici la sediul Camerei de Comerţ Dolj.

Hotărârea de Guvern nr. 807/2014, modificată prin H.G. nr. 476/2018, prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor de mare anvergură, cu importante efecte în economie, orientate spre sectoarele de activitate de vârf. Se acorda sume sub forma de granturi de la bugetul de stat pentru cheltuieli eligibile de natura activelor corporale şi necorporale, precum şi cele legate de închirierea construcţuiilor aferente investiţiei iniţiale.

Intreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou–înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii 31/1990.

Cele mai importante modificări aduse HG 807/2014 anul acesta sunt următoarele:

–                      Valoarea minimă a investiţiei s-a diminuat la 13,5 milioane lei (aprox 3 mil euro),

–                      Bugetul mediu anual al schemei este de 638 mil lei, echivalentul a 145 mil euro,

–                      Operatorul economic poate demara proiectul de investiţii după depunerea cererii de acord de finanţare, pe riscul său,

–                      Cererile de acord pentru finanţare se depun în sesiune continuă până la epuizarea bugetului anual.

Sunt eligibile investiţiile care se realizează în toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor menţionate la art. 15 din HG 807/2014, cu modificările ulterioare, precum şi în „Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acordă ajutoare de stat.”