Comuna Sălcuţa va inaugura Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

0
192

De joi, 27 august a.c., aproximativ 5.000 de doljeni scapă de cozile de la Evidenţa Populaţiei. Un nou sediu al S.P.C.L.E.P. se va deschide în comuna Sălcuţa şi va deservi încă alte două localităţi – Vela şi Vârtop. Diminuarea timpului de aşteptare şi a cheltuielilor de deplasare vor fi primele avantaje concrete.

Începând cu data de 27 august 2015, ora 11.00, îşi va deschide activitatea Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) Sălcuţa. De la această dată, cetăţenii din comunele Sălcuţa, Vela şi Vârtop vor putea obţine actele de identitate de la sediul S.P.C.L.E.P. Sălcuţa, care va funcţiona în sediul primăriei din localitate. Cei din comunele Vela şi Vârtop vor putea depune cererile şi ridica actele de identitate şi în localităţile de domiciliu, pentru că la sediul primăriilor din aceste localităţi vor funcţiona puncte de lucru ale S.P.C.L.E.P. Sălcuţa conform următorului program: marţea între 9.00-13.00 în comuna Vârtop şi miercurea între 9.00-13.00 în comuna Vela. Programul zilnic de funcţionare la sediul S.P.C.L.E.P. Sălcuţa va fi zilnic, de luni până vineri, între orele 8.00-16.00, joia programul prelungindu-se până la 18.00.

„Prin deschiderea acestui serviciu de evidenţă a persoanelor se facilitează accesul celor aproximativ 5.750 de cetăţeni din comunele Sălcuţa, Vela, şi Vârtop la obţinerea unui noi act de identitate, contribuie la diminuarea cheltuielilor, la micşorarea timpului de aşteptare pentru eliberarea unui alt act de identitate, dar şi la micşorarea numărului persoanelor care, din diverse motive, continuă să păstreze acte de identitate cu valabilitate expirată sau nu îşi oficializează adresa de domiciliu în concordanţă cu modificările adoptate de autorităţile locale”, a precizat comisar-şef de poliţie Stănică Marin, director executiv al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Dolj.

Această realizare a autorităţii locale a fost sprijinită de Consiliul Judeţean Dolj, atât direct, prin adoptarea actului administrativ de modificare a arondării, dar şi prin intermediul Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Dolj, instituţie care are în derulare un program ambiţios de a sprijini astfel de iniţiative în toate localităţile în care nu funcţionează servicii de evidenţă a persoanelor.

Reamintim celor interesaţi că principalele documente ce trebuie să însoţească cererea pentru obţinerea unui act de identitate sunt: actul de identitate vechi (dacă îl mai deţin), certificatul de naştere şi, după caz, cel de căsătorie ori hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, actul pentru spaţiul locuit. Contravaloarea actului de identitate (7 lei cartea de identitate sau 1 leu cartea de identitate provizorie) şi taxa de timbru extrajudiciar (5 lei) se vor achita la ghişeul serviciului. „În situaţia în care solicitanţii nu pot prezenta unul dintre documentele de stare civilă sau nu pot face dovada unei adrese de domiciliu, cererile vor fi soluţionate prin eliberarea de cărţi de identitate provizorii cu termen de valabilitate de maximum un an de zile”, a menţionat Stănică Marin. Fotografiile necesare aplicării pe cărţile de identitate vor fi executate de funcţionarii din cadrul S.P.C.L.E.P. Sălcuţa. În cazul copiilor minori care solicită eliberarea unui act de identitate, este obligatoriu ca aceştia să fie însoţiţi de unul dintre părinţi sau reprezentantul legal, dacă este cazul.