Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj: precizări pentru caniculă

0
526

Ordonanţa de Urgenţă nr. 99 din 29 iunie 2000, privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă este  aplicată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj . În sensul prevederilor prezentei prevederi legale, prin temperaturi ridicate extreme se înteleg temperaturile exterioare ale aerului care depasesc +370C sau, corelate cu conditii de umiditate mare, ce pot fi echivalate cu acest nivel.

Conform celor precizate în legislaţie, ITM Dolj vine cu completări: ” În perioadele cu temperaturi ridicate extreme, angajatorii trebuie sa asigure următoarele măsuri minimale:

  1. Pentru ameliorarea condiţiilor de muncă: a) reducerea intensităţii şi ritmului activităţiilor fizice; b) asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă; c) alternarea efortului dinamic cu cel static; d) alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer.
  2. Pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor: a) asigurarea apei minerale adecvate, cate 2-4 litri/persoană/schimb; b) asigurarea echipamentului individual de protecţie; c) asigurarea de duşuri. Angajatorii care nu pot asigura aceste condiţii  vor lua, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, după caz, urmatoarele măsuri: a) reducerea duratei zilei de lucru; b) eşalonarea pe două perioade a zilei de lucru: până la ora 11,00 şi după ora 17,00; c) întreruperea colectivă a lucrului cu asigurarea continuităţii  activităţii  în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale. Măsurile se vor stabili daca temperaturile extreme se menţin pe o perioada de cel puţin două zile consecutiv. “Pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de muncă în condiţii de temperaturi extreme se vor lua următoarele măsuri: a) asigurarea de către angajator a examenului medical la angajare şi a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicaţiiilor pentru muncă la temperaturi crescute sau scăzute; b) asigurarea primului ajutor şi a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate; c) trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii privind muncă la temperaturi extreme. De la începutul lunii iulie 2023, ITM Dolj, a verificat (şi preventiv) modul cum sunt respectate prevederile Ordonanţei de Urgenţă 99/2000 la 15 angajatori. Nu au fost constatate neconformităţi,  angajatorii asigurând un microclimat corespunzător şi măsurile necesare ameliorarii condiţiilor de muncă. Şi în continuare, ITM Dolj va avea în vedere modul în care angajatorii aplică măsurile corespunzătoare pentru perioadele cu temperature extreme”, a precizat Cătălin Mohora , inspector – şef al ITM Dolj.