Universitatea din Craiova

0
287
Cel mai mare centru universitar din sud-vestul României, Universitatea din Craiova pune la dispoziţie studenţilor 2894 locuri la licenţă-buget şi 1670 locuri-buget la master. La taxă, candidaţii pot opta pentru unul dintre cele 2692 de locuri cu taxă la licenţă şi 1260 locuri cu taxă la master.
Absolvenţii liceelor din mediul rural pot opta anul acesta pentru unul dintre cele 91 de locuri licenţă-buget destinate special lor.
Universitatea din Craiova oferă posibilitatea pregătirii în 97 de programe de licenţă şi 92 de programe de master, repartizate pe cinci din cele şase domenii de studii existente în acest moment la nivel naţional. Şi oferta educaţională pentru formare continuă este substanţială, incluzând 32 de programe postuniversitare şi 11 programe de conversie.
Universitatea din Craiova oferă şi programe de studii universitare la formele de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) şi/sau la distanţă (ID), având acreditate programele de învăţământ respective la forma de învăţământ cu frecvenţă.
Universitatea din Craiova se numără printre cele mai importante instituţii organizatoare de doctorat din România: 26 de domenii şi 100 de conducători de doctorat afiliaţi şcolilor doctorale.
Studenţii Universităţii din Craiova au la dispoziţie o infrastructură de pregătire şi cercetare de ultimă generaţie, precum şi parteneriate extrem de solide cu mediul socio-economic şi cu cel academic internaţional – Universitatea din Craiova este partener academic strategic pentru mai bine de 250 de universităţi din lume.
BURSE PENTRU STUDENŢII CRAIOVENI
Burse de performanţă
Burse de merit
Burse sociale
Burse de ajutor social ocazional
Bursă de voluntariat
Bursele speciale instituite de Universitatea din Craiova:
Bursa FORUMUL CARIEREI se acordă
– susţinerii studenţilor cu rezultate deosebite în activitatea organizatorică, ştiinţifică, cultural-artistică sau sportivă, în activităţile-suport din universitate/facultate.
– lunar, pe o perioadă aprobată de către Consiliul de Administraţie.
Bursa INCESA se acordă:
– studenţilor implicaţi în activităţi de cercetare aplicată cu finalitate şi utilitate dovedite pentru partenerii şi beneficiarii Universităţii din Craiova;
– studenţilor implicaţi în activităţi de cercetare aplicativă desfăşurate în vederea realizării unor instrumente, produse, servicii sau proceduri care au ca scop rezolvarea unor probleme ale Universităţii din Craiova;
– studenţilor implicaţi în promovarea cercetării, inovării şi transferului de tehnologie şi cunoaştere prin desfăşurarea unor activităţi suport aprobate în prealabil de Consiliul de Administraţie;
– studenţilor care obţin rezultate deosebite la manifestări extracurriculare, în afara domeniului de studiu la care sunt înmatriculaţi.
– lunar, pe o perioadă aprobată de către Consiliul de Administraţie.
Studenţii pot primi şi burse de la persoane fizice sau juridice – agenţi economici, asociaţii nonguvernamentale, fundaţii etc. – pe bază de contract încheiat direct cu studenţii.
CAZARE
Universitateadin Craiova oferă aproximativ 3100 de locuri de cazare în cele 14 cămine studenţeşti (plus unul la Drobeta-Turnu Severin) în patru campusuri:
Campus Agronomie
Campus Mecanică
Campus Electrotehnică
Campus Educaţie Fizică şi Sport