PMP DOLJ: DOUĂ LEGI UTILE ȘI PENTRU JUDEȚUL DOLJ

0
1452

Deputat Ion Cupă, președinte PMP Dolj: Legea supranumită a mirosurilor, al cărei coinițiator sunt, a fost adoptată în Camera Deputaților. Mulțumesc cetățenilor care au trimis sesizări pe adresa Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic”

PMP a acordat votul său în plenul de miercuri al Camerei Deputatilor pentru două proiecte de legi importante: una cu impact asupra sănătății mediului și oamenilor, iar celalaltă cu rol major în asigurarea unui climat investițional sigur.Raportor pentru ambele legi a fost deputatul Ion Cupă, președintele PMP Dolj.

Legea mirosurilor”, care combate disconfortul olfactiv al activității unor operatori economici va acoperi un gol legislativ.Până acum nu au existat reglementări clare privind prevenirea și reducerea disconfortului olfactiv și nici reglementări privind măsurarea și monitorizarea acestuia.

Rezolvarea  multiplelor situații de disconfort olfactiv care au făcut obiectul a mii de sesizări din partea românilor presupunea un instrument legislativ pe care autoritățile administrației publice locale îl vor avea de acum înainte, prin această lege”- aprecizat deputatul PMP de Dolj.

Operatorii economici/ titularii de activități care pot produce, prin activitatea lor  disconfort olfactiv au obligația, din perspectiva obținerii autorizației integrate de mediu, să pună în aplicare un Plan de Gestiune a disconfortului olfactiv.Prin acest plan eitrebuie să asigure,  sisteme proprii de monitorizare.De asemenea operatorii economici au obligația să găsească soluții pentru eliminarea sau, în anumite cazuri excepționale, minimizarea disconfortului olfactiv.Nerespectarea acestor prevederi poate atrage măsuri privind reducerea sau încetarea activității operatorilor respectivi.

PMP a votat pentru acest proiect de lege profund întemeiat pe valorile și prevederile explicite ale Constituției României, care, la articolul 35, spune că ”Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea dreptului oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic

Un al doilea proiect de lege votat de PMP vizează asigurarea cadrului legal optim pentru implementarea Programului național de cadastru și carte funciarăși în domeniul imobilelor aparținând domeniului public al apelor.

Înregistrarea sistematică a acestor bunuri publice va facilita valorificarea oportunităților de dezvoltare socială și economică de interes și utilitate publică.Fiecare județ din Romania are nevoie de investiții iar această lege va contribui la asigurarea unui climat investițional sigur si va debloca proiecte de dezvoltare din bani publici sau finanțări europene.

Această lege este vitală din persectiva absorbției si utilizării competitive a alocațiilor financiare europene.Pentru proiectele care utilizează acești bani înregistrarea sistematică a imobilelor are un caracter obligatoriu.

Totodată proiectele interne de investiții strategice, de infrastructură energetică, transport rutier impun înregistrarea sistematică rapidă a imobilelor aflate în zonele investiționale cum ar fi albiile minore ale râurilor. Acest lucru ar genera o  reducere a termenelor de implementare a proiectelor de infrastructură de importanță națională.

Foarte important este faptul că, prin această lege, se clarifică unele aspecte, inclusiv cel legat de utilizarea pentru irigații a apelor subterane, și se creează condiții pentru monitorizarea și protecția calitativă si cantitativa a resurselor de apă, asigurându-se astfel o stare ecologică adecvată a acestora.

Legea vine, de asemenea,  în sprijinul angajamentelor internaționale la care România este parte și care presupun obligativitatea pentru statul român de a înregistra urgent toate imobilele în sistemul integrat de cadastrare și carte funciară.

Deputatii PMP au votat pentru acest proiect de lege necesar pentru dezvoltare economică și protecția resurselor de apă din România.

BIROUL DE PRESĂ PMP DOLJ