Anunţ public

0
366

Presedintele consiliul de Administratie al Societatii Comerciale Corimex SA Craiova, Jud. Dolj, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990;

CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 30.07.2020, ora 17.00 la sediul societatii, strada Caracal, nr.105, Craiova, judetul Dolj pentru toti Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.07.2020, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

  1. Prezentarea, discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si Comisia de Cenzori.
  2. Pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie pe anul 2019.
  3. Stabilirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de activitate pentru anul 2020
  4. Aprobarea listei de investitii pe anul 2020.
  5. Aprobarea gajarii activului din Craiova, str.Garlesti nr.84, pentru o eventuala linie de creditare si a inchirierii spatiilor disponibile din Craiova, str.Caracal nr.105, corpurile cladiri cu indicativele:C1, C4, C6, C9, C10, C11; Craiova, str.Prelungirea Bechetului nr.49, corpurile de cladiri cu indicativele:C1-C8; Craiova, str.Garlesti nr.84, corpurile de cladiri cu indicativul: C2 si a terenurilor disponibile.
  6. Fixarea indemnizatiilor pentru exercitiul in curs a membrilor Consiliului de Administratie si Cenzorilor.

In cazul in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile de validitate , Adunarea Generala se va tine in data de 31.07.2020 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Documentele si informatiile privind ordinea de zi raportat la prevederile legislatiei privind dreptul de informare a actionarilor  pot fi consultate la sediul societatii din str. Caracal nr.105, Craiova, Dolj.

Informatii suplimentare la sediul societatii din Craiova, str.Caracal nr.105, telefon:0251522581.

 

Presedinte CA

Popa Viorica