Luna mai – încărcată  pentru  elevi

0
86

eleviMai sunt câteva  zile şi  luna mai  îşi  intră în drepturi.  Pentru elevi  se  anunţă o  perioadă „fierbinte”, chiar de  la  revenirea, pe  2 mai,  din vacanţă.  Astfel, pe  3  mai  va debuta,  cu  examenul de  Limba română, evaluarea  naţională a elevilor  de  cls. a IV-a, a doua zi fiind  proba la Matematică. Pe 10  mai, va  începe  evaluarea naţională a  elevilor de cls.  a VI-a  (Limbă  şi  comunicare), iar  pe 11 mai,  în cadrul aceluiaşi program se va  desfăşura  proba de  Matematică şi Ştiinţe  ale naturii. Dar  perioada cea  mai grea  se  anunţă pentru absolvenţii calsei  a VIII-a, care  se pregătesc pentru „Capacitate”.  Astfel, pe  2  mai  , trebuie afişată  oferta  de şcolarizare/formare profesională, concretizată în  profiluri, domenii  şi calificări profesionale, pentru  învăţământul  liceal, filiera tehnologică.  După  alte trei zile vor fi  transmise în unităţile  de învăţământ gimnazial    a  broşurilor  cuprinzând informaţii  legate de  admitere, precum  şi emiterea, de către inspectoratele  şcolare  judeţene  la unităţile  de învăţământ gimnazial a  listei centrelor  de  înscriere  şi a şcolilor arondate  fiecărui centru. Tot  pe  5  mai în fiecare unitate  va   fi  afişat graficul  şedinţelor de completare  a  opţiunilor de  către  absolvenţii clasei   a VIII-a şi  părinţii  acestora.  În  perioada  11  –  31 mai vor avea loc  şedinţe  de  instruire  cu copiii  şi părinţii lor, pentru  prezentarea procedurilor de admitere  şi  a  planului de  şcolarizare.