152 de doljeni au refuzat cardul de sănătate

0
87

Peste doar o săptămână toţi asiguraţii vor avea obligaţia prezentării cardului naţional de sănătate în momentul acordării serviciilor medicale de către furnizorii aflaţi în contract cu CAS, acesta devenind unicul instrument de decontare şi validare. Sunt însă şi asiguraţi care nu doresc să utilizeze cardul de sănătate din motive religioase şi de conştiinţă. Astfel, 152 de doljeni au refuzat ridicarea documentului electronic de la sediul CAS. Aceştia au ca alternative adeverinţa de înlocuire ce are un termen de valabilitate de trei luni.

La sediul Casei de Asigurări de Sănătate Dolj au fost depuse 35.358 carduri naţionale de asigurări de sănătate pentru persoanele care nu au fost găsite la domiciliu de reprezentanţii Poştei Române, în etapele de distribuire a cardului naţional. Până acum, din cardurile restituite, CAS Dolj a predat 13.469 de exemplare titularilor acestora. Cardurile refuzate rămân la sediul CAS, astfel încât să poată fi predate acelor asiguraţi care revin asupra deciziei de a nu utiliza acest instrument, în Dolj existând până acum două astfel de cazuri.

Costul unui card duplicat – 15,5 lei

Şi asiguraţii care până la data de 1 mai a.c. nu intră în posesia cardului vor beneficia de servicii medicale în baza unei adeverinţe înlocuitor de card eliberată de CAS. Se vor produce şi carduri duplicat, care vor puzea fi solicitate în caz de pierdere, furt sau deteriorare a acestuia, în situaţia modificării datelor personale de identificare precum şi în alte situaţii justificate. La solicitarea asisguratului costul acestora este de 15,5 lei. Cardul de sănătate va deveni singurul instrument de validare şi decontare a serviciilor medicale prevăzute în pachetul de bază, pentru persoanele asigurate cu vârsta de peste 18 ani.

În ceea ce priveşte activarea cardului de sănătate, în momentul în care documentul este introdus pentru prima dată în cititor, se va afişa mesajul că acest card este inactiv şi se va solicita introducerea unui pin personalizat, compus din 4 cifre, la fel ca şi la cardul bancar. Pin-ul personalizat va fi introdus şi confirmat personal de pacient. Personalizarea pin-ului este obligatorie, altfel cardul rămâne în stare inactivă şi nu poate confirma servicii medicale în sistem. Aşadar, personalizarea pin-ului reprezintă activarea cardului naţional şi se realizează la prima vizită la un furnizor de servicii medicale. Acest pin va fi introdus de asigurat la primirea fiecărui serviciu medical pentru validarea şi, mai apoi, decontarea acestuia din fondul asigurărilor sociale de sănătate. Dacă pin-ul personalizat este introdus greşit de cinci ori consecutiv, cardul se blochează. În această situaţie, asiguratul va suna la centrul de asistenţă din CNAS şi se va solicita deblocarea cardului. Asiguratul va trebui sa furnizeze datele sale de identificare operatorului. După deblocare, asiguratul va tasta un nou pin.

Patru milioane de carduri au fost activateîn toată ţara

La nivel naţional, până în prezent au fost validate aproximativ 4 milioane de carduri din cele 14 milioane tipărite. Autorităţile le-au transmis pacienților să nu lase cardul la niciun furnizor de servicii medicale și să îl prezinte ori de câte ori beneficiază de un serviciu medical. În cabinetele medicilor de familie şi în ambulatoriul de medicină dentară utilizarea cardului naţional de sănătate se face la momentul acordării serviciilor medicale. În asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile clinice, cardul va fi utilizat la momentul acordării  serviciilor medicale, cu excepţia serviciilor de sănătate conexe actului medical pentru care nu este necesară prezentarea cardului. Pentru reabilitare medicală şi acupunctură utilizarea cardului de sănătate se face la momentul acordării de consultaţii şi proceduri în cabinet, respectiv în fiecare zi de tratament pentru procedurile acordate în baza de tratament. În  spitale utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face – pentru spitalizarea continuă – la internarea și externarea din spital, cu excepţia următoarelor situaţii: la internare în spital, dacă criteriul la internare este urgenţă medico-chirurgicală; la externare din spital pentru cazurile transferate la un alt spital şi la internare, ca şi caz transferat; la externare, pentru situaţiile în care s-a înregistrat decesul asiguratului. Pentru spitalizarea de zi prezentarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se face la fiecare vizită, cu excepţia situaţiilor în care criteriul de internare este urgenţă medico-chirurgicală pentru serviciile acordate în structurile de urgență (camera de gardă/UPU/CPU).