Evaluări în premieră pentru elevii din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a

0
144


În perioada 6-29 mai, elevii din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a vor fi evaluaţi la mai multe discipline, în cadrul unui proiect-pilot al Ministerului Educaţiei, care vrea astfel un diagnostic al învăţământului primar, dar şi pentru elaborarea, acolo unde este cazul, a unor planuri de învăţare individualizate ori reorientarea către un anume liceu, în funcţie de performanţe.

 La clasa a II-a, testele conţin două secţiuni: prima vizează competenţele de receptare-producere a mesajelor, în vreme ce a doua abordează competenţe de Matematică. Rezultatele obţinute la evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a II-a sunt valorificate prin elaborarea planurilor individualizate de învăţare, consemnarea lor în portofoliul educaţional al elevului, respectiv informarea părinţilor sau tutorilor legali asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate. Evaluarea elevilor la finalul clasei a IV-a va include următoarele discipline: Limba română, limba maternă, pentru elevii care studiază în limbile minorităţilor naţionale şi Matematică. Evaluarea nu se finalizează printr-o notă sau printr-un calificativ sumativ.

Rezultatele evaluării fiecărui test contribuie la realizarea unui scor mediu naţional al performanţelor elevilor pe competenţele fundamentale şi sunt utilizate de CNEE pentru realizarea unor studii şi cercetări de diagnoză a sistemului de învăţământ primar. Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a are ca scop optimizarea învăţării, elaborarea, acolo unde este cazul, a planurilor individualizate de învăţare şi preorientarea şcolară către un anumit tip de liceu. Testele conţin două secţiuni corespunzătoare probelor transdisciplinare evaluate: limbă şi comunicare, respectiv matematică şi ştiinţe.

Sesiune specială de bacalaureat pentru olimpici

Tot în luna mai, în perioada 17-30, elevii din clasele a XII-a şi, respectiv, a XIII-a care fac parte din loturile naţionale de pregătire pentru competiţiile internaţionale sau care participă la olimpiade internaţionale în 2014 vor susţine bacalaureatul într-o sesiune specială. Examenele la Limba română şi Matematică de la evaluarea naţională pentru elevii clasei a VIII-a vor avea loc între 23 şi 25 iunie. Ca o noutate pentru acest an şcolar, la admiterea în liceu, ponderea mediei de la evaluarea naţională creşte la 75%, faţă de 50% cât a fost până acum, iar media notelor din ciclul gimnazial scade cu 25%. Probele din prima sesiune a examenului de bacalaureat vor fi susţinute de absolvenţii claselor a XII-a în perioada 10 iunie – 7 iulie. Cursurile pentru elevii care termină liceul anul acesta se încheie în 30 mai, iar pentru cei din clasa a VIII-a, în 13 iunie. Elevii din celelalte clase vor intra în vacanţa de vară în 21 iunie, iar anul şcolar 2014-2015 va începe în 15 septembrie.