ABCdar bancar pentru elevii de liceu

0
389

În perioada 11 martie – 19 aprilie, are loc a doua ediţie a competiţiei “Susţin educaţia finaciară în comunitatea mea”, adresată tuturor liceelor din ţară. Scopul este încurajarea inţiativelor pentru includerea educaţiei finaciare în curriculumul şcolar, utilizând resurse în în format digital interactiv şi constă în parcurgerea cursului on-line “ABCdar bancar” de către elevii de liceu. Competiţia este o iniţiativă educaţională derulată de Junior Achievement, pentru încurajarea învăţării noţiunilor financiar bancare şi evidenţierea instituţiilor de învăţământ liceal care includ educaţia financiară în programa şcolară, prin activităţi formale şi non – formale. Participarea este deschisă tuturor liceelor şi presupune: înscrierea unităţii de învăţământ prin completarea unui formular pe https://jar.ro/, înscrierea ABCdar bancar de către cel puţin un profesor şi transmiterea, de către organizatori, a datelor pentru logarea elevilor în cursul on – line ABCdar bancar; parcurgerea de către elevii cu vârste cuprinse între 15 – 19 ani a cursului digital ABCdar bancar, disponibil pe platforma JA Inspire (learn.ja.org). Un liceu acumulează câte zece puncte pentru fiecare elev care parcurge cel puţin 75% din curs. Liceele care acumulează cele mai multe puncte prin participanţii unice vor beneficia de premii cu valoare totală de 3.000 de euro. Premiile vor fi folosite exclusiv pentru modernizarea şcolii, prin dotarea laboratoarelor, a claselor, achiziţia de echipamente şi resurse educaţionale. Proiectul este finanţat de Raiffeisen Bank şi se desfăşoară în cadrul programului JA de Educaţie financiară, cu sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale.