Progresele înregistrate în sensul asigurării unei reciprocităţi depline în materie de vize cu Canada şi Statele Unite

0
257

Comisia Europeană a prezentat un raport privind progresele înregistrate în sensul asigurării unei reciprocităţi depline în materie de vize cu Canada şi Statele Unite, în care analizează evoluţiile din ultimele şapte luni. Raportul conţine totodată evaluarea eficacităţii mecanismului de reciprocitate de către Comisie.

În ultimii doi ani şi jumătate, cazurile de nereciprocitate în acest domeniu s-au redus considerabil. Recent s-a realizat reciprocitatea deplină în materie de vize cu Canada, după ce aceasta a eliminat obligativitatea vizei pentru cetăţenii români şi bulgari, începând cu 1 decembrie 2017. Acelaşi rezultat a fost obţinut deja cu ţări precum Australia, Brunei şi Japonia. Statele Unite ale Americii rămân acum singura ţară terţă din lista UE a ţărilor ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de obligaţia de a deţine viză care nu permite accesul fără viză al cetăţenilor tuturor statelor membre ale UE.

Comisarul pentru migraţie, afaceri interne şi cetăţenie, Dimitris Avramopoulos, a declarat: „Realizarea reciprocităţii depline în materie de vize cu Canada demonstrează că eforturile noastre diplomatice şi dialogul nostru continuu cu această ţară dau roade. Împreună cu cele cinci state membre vizate, vom urma aceeaşi cale în relaţia cu Statele Unite ale Americii şi suntem hotărâţi să facem tot ce ne stă în putinţă pentru ca toţi cetăţenii UE să beneficieze de dreptul de călătorie fără viză. Este necesar să se facă imediat paşi înainte şi ne aşteptăm să colaborăm strâns cu partenerii noştri din SUA pentru a impulsiona înregistrarea de progrese.

Realizarea reciprocităţii depline în materie de vize cu Canada

La 1 decembrie 2017 s-a realizat reciprocitatea deplină cu Canada după ce aceasta a eliminat obligativitatea de a deţine viză pentru toţi cetăţenii bulgari şi români. Decizia Canadei este rodul unor eforturi diplomatice intense şi a dialogului continuu la nivel politic şi tehnic dintre UE, Canada şi cele două state membre în cauză. Canada a eliminat deja parţial obligativitatea vizelor pentru unii cetăţeni bulgari şi români în luna mai 2017 şi s-a angajat să o elimine pe deplin începând cu 1 decembrie 2017.

Dialogul continuu cu Statele Unite ale Americii

În ultimele şapte luni s-au intensificat contactele la nivel politic şi tehnic cu SUA. Comisia coordonează un proces orientat spre rezultate în vederea includerii celor cinci state membre ale UE (Bulgaria, Croaţia, Cipru, Polonia şi România) în Programul de scutire de vize al SUA. Pentru moment, Comisia nu are în vedere adoptarea unui act delegat care să suspende temporar exonerarea de obligaţia de a deţine viză pentru cetăţenii americani, întrucât acest gest ar fi contraproductiv. Această poziţie poate fi însă reexaminată în lumina evoluţiilor viitoare.

În septembrie au avut loc discuţii tehnice între Comisia Europeană, Statele Unite ale Americii şi cele cinci state membre vizate pentru a analiza situaţia actuală cu privire la restul cerinţelor Programului de scutire de vize. În lunile următoare, începând cu reuniunea UE-SUA la nivel de înalţi funcţionari din februarie şi în strânsă cooperare cu cele cinci state membre vizate, Comisia va continua acest dialog cu SUA la toate nivelurile. Se preconizează că acest demers va conduce la măsuri concrete şi mai ferme pentru toate părţile implicate.

Mecanismul de reciprocitate dă roade

Raportul din 20 decembrie trece totodată în revistă eficacitatea globală a mecanismului de reciprocitate în materie de vize. Comisia avea obligaţia de a transmite Parlamentului European această evaluare până la 10 ianuarie 2018. În ultimii doi ani şi jumătate, cazurile de nereciprocitate în acest domeniu s-au redus considerabil. Statele Unite ale Americii rămân acum singura ţară terţă din lista UE a ţărilor ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de obligaţia de a deţine viză care nu permite accesul fără viză al cetăţenilor tuturor statelor membre ale UE. Astfel, mecanismul de reciprocitate în materie de vize s-a dovedit a fi un instrument eficace care a contribuit la realizarea reciprocităţii depline în materie de vize cu ţările terţe pentru toţi cetăţenii UE. Prin urmare, în acest stadiu, Comisia nu are în vedere prezentarea unei propuneri legislative pentru revizuirea mecanismului. În schimb, Comisia îşi va continua abordarea diplomatică pentru a realiza reciprocitatea deplină în materie de vize pentru toate statele membre.

Etape următoare

Comisia îşi menţine angajamentul de a colabora strâns cu Parlamentul European şi cu Consiliul cu privire la calea de urmat. Comisia va continua dialogul cu SUA şi cu statele membre vizate pentru a obţine reciprocitatea deplină în materie de vize. Reuniunea la nivel de înalţi funcţionari din domeniul justiţiei şi al afacerilor interne din UE şi SUA, din 27-28 februarie 2018, şi reuniunea miniştrilor de justiţie şi afaceri interne din UE şi SUA, din mai 2018, vor oferi ocazii pentru accelerarea în continuare a progreselor. Comisia va prezenta Parlamentului European şi Consiliului un raport privind progresele înregistrate cel târziu în toamna anului 2018.

Context

Un principiu fundamental al politicii UE în materie de vize constă în asigurarea faptului că ţările terţe care figurează pe lista ţărilor scutite de vize acordă, pe bază de reciprocitate, un regim de călătorii fără viză pentru cetăţenii tuturor statelor membre ale UE. Pentru atingerea acestui obiectiv, a fost instituit un mecanism de reciprocitate în materie de vize.

În conformitate cu articolul 1b din Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului, până la 10 ianuarie 2018, Comisia trebuie să transmită un raport Parlamentului European şi Consiliului în care evaluează eficienţa mecanismului de reciprocitate şi, după caz, trebuie să transmită o propunere legislativă pentru modificarea regulamentului.