Încă 23 de posturi de director şi şase de „adjunct”, rămase neocupate în şcolile doljene

0
187

ISJÎn şedinţa Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, din 21.12.2016, au fost numiţi, prin detaşare în interesul învăţământului, 21 de directori şi 11 „adjuncţi”, pe posturile rămase vacante în urma desfăşurării concursului pentru ocuparea funcţiilor de conducere în unităţile de învăţământ preuniversitar. Completarea posturilor şi, implicit, validarea, s-a făcut la propunerea consiliilor profesorale din unităţile şcolare respective. Acolo unde cadrele didactice propuse nu au îndeplinit condiţiile prevăzute de Metodologie, nu au fost numite persoane în funcţii, urmând să se ia o decizie, cu respectarea legislaţiei, privind detaşarea pe funcţii ale unor cadre care îndeplinesc condiţiile. La ora actuală, mai sunt 23 de posturi de director neocupate şi şase de adjunct.