Contoarele de căldură sunt obligatorii pentru blocurile vechi

0
872

Până la sfârșitul acestui an, toți românii care locuiesc la bloc, în apartamente cu racordare la sistemul de încălzire centralizată, sunt obligați să-și monteze contoare de căldură sau așa-numitele repartitoare. Altminteri, riscă amenzi usturătoare.

În ciuda problemelor cu care ne confruntăm din cauza distribuției agentului termic, legilația în vigoare ne obligă ca, până la finele acestui an, să ne montăm contoare de căldură. Legea îi vizează și pe cei care au apartamente de vânzare în Craiova sau în restul țării.

Unde-i lege nu-i tocmeală

Până la sfârşitul acesui an, toate apartamentele racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică vor trebui să aibă montate contoare pentru căldură, conform unei noi legi. Termenul prevăzut de legislația în vigoare a fost finele anului 2016, însă acesta a trecut fără ca toate apartamentele să respecte obligația, motiv pentru care de data asta se va introduce și o amendă. Obligativitatea montării contoarelor de căldură la nivelul fiecărui apartament, până la sfârşitul lunii decembrie 2021, este prevăzută de Legea nr. 196/2021, care modifică Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică. Așadar, până în decembrie, apartamentele cu încălzire centralizată vor trebui să aibă contoare. În caz contrar, proprietarii riscă amenzi de până la 1.000 de lei.

Ce obligații avem

Noua lege menționată prevede ca „în imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este obligatorie montarea sistemelor de măsurare până la 31 decembrie 2021 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuit”. Totuşi, dacă folosirea contoarelor individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punct de vedere financiar, documentul prevede obligativitatea montării repartitoarelor individuale de costuri „pe toate corpurile de încălzire din fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuit”. Drept urmare, sunt vizate doar spaţiile racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, nu şi cele încălzite cu ajutorul centralelor de apartament.

Ce riscăm

Termenul prevăzut anterior legii în vigoare a fost 31 decembrie 2016. Dar acest termen nu a fost respectat în totalitate, așa că a apărut această nouă lege. Prin urmare, noua lege prevede amenzi cuprinse între 500 și 1.000 de lei pentru proprietarii de apartamente care nu vor respecta termenul-limită.

„Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 121/2014, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei nerespectarea termenului limită privind montarea de către proprietari/locatari a repartitoarelor de costuri”, potrivut documentului legislativ menționat anteriort.

Montarea contoarelor sau, după caz, a repartitoarelor va fi obligatorie indiferent că este vorba despre apartamente de locuit sau spaţii cu altă destinaţie (de exemplu, sediu de firmă sau magazin). Pe de altă parte, legea actuală mai preciează că energia termică va fi  taxată cu onumai 5% TVA, spre deosebire de 19% în prezent.

Atenție la montarea contoarelor!

Potriviut celei de-a doua secțiuni a legii actuale, pentru a fi montate și utilizate, repartitoarele electronice de costuri trebuie să îndeplinească cerințele tehnice și metrologice prevăzute în SR-EN 834. Conformitatea cu aceste cerințe trebuie să rezulte din documentația tehnică a produsului, declarația de conformitate a producătorului sau, după caz, certificatul de conformitate emis de o unitate autorizată, precum și din agrementul tehnic de produs.

Documentația tehnică a produsului trebuie să conțină date despre:

 1. a) temperatura de lucru și condițiile de depășire accidentală a acesteia;
 2. b) temperatura de depozitare;
 3. c) stabilitatea și rezistența mecanică a tecilor de protecție a senzorilor de temperatură;
 4. d) posibilitățile de demontare pentru întreținere și reparații;
 5. e) condițiile de mediu în care senzorii de temperatură lucrează corect;
 6. f) condițiile în care trebuie să funcționeze unitatea centrală de calcul a repartitorului electronic de costuri;
 7. g) capacitatea sursei de alimentare cu curent electric și perioada de timp în care aceasta poate să funcționeze în condiții de siguranță;
 8. h) condițiile și posibilitățile de citire a afișajului;
 9. i) rezoluția afișajului;
 10. j) erorile maxime acceptate, în funcție de diferența dintre temperatura medie a agentului termic din corpul de încălzire și temperatura de referință a aerului din incintă la debitul termic nominal de referință;
 11. k) valorile permise ale influențelor de natură electrică asupra unității de calcul, sondelor de temperatură sau asupra cablurilor de racordare;
 12. l) limitele de variație a vitezei de contorizare în funcție de temperatura de funcționare și gradul de corelare la repartitoarele de costuri cu unul sau mai mulți senzori de temperatură;
 13. m) condițiile de asigurare cu sigiliu sau alt tip de protecție care să împiedice accesul neautorizat fără deteriorări vizibile.

Prestatorul are obligația amplasării corecte a repartitorului electronic de costuri, în conformitate cu documentația tehnică și de montaj, astfel încât să existe o corelare cât mai bună între indicațiile afișate și transmisia de căldură de la corpul de încălzire, într-o plajă cât mai largă de funcționare.

În plus, articolul 13 prevede ca, în cadrul unui condominiu care are mai multe contoare de energie termică, toate corpurile de încălzire pentru care se face repartiția costurilor cu repartitoare electronice de costuri de la un același contor de energie termică vor avea montate repartitoare de costuri de același tip și de la același producător.