8.400 de elevi din Craiova vor primi burse şcolare

0
322

8.400 de elevi din Craiova vor primi burse de studiu în acest an şcolar. Ca şi până acum, autorităţile acordă bani de la buget pentru a-i răsplăti pe şcolarii cu rezultate excepţionale la învăţătură, dar şi pe cei care au o situaţie materială modestă, pe aceştia din urmă încurajându-i, în felul acesta, să-şi continue studiile.

Primăria Craiova a acordat şi anul trecut bursele şcolarilor, de la buget cheltuindu-se peste 1,24 milioane de lei. Continuând tradiţia instituită cu câţiva ani în urmă, municipalitatea propune ca, şi în acest an şcolar, să fie acordate elevilor merituoşi, şi nu numai, burse de la bugetul local. Autorităţile au solicitat, prin urmare, conducerii Inspectoratului Şcolar Dolj (ISJ) să transmită care este numărul de elevi înscrişi, iar dintre aceştia câţi sunt cei care îndeplinesc condiţiile pentru a primi aceste burse. Din datele ISJ Dolj, rezultă că, în Craiova, învaţă 39.953 elevi, din care 33.943 şcolari sunt potenţiali beneficiari de burse, de diferite tipuri. Restul de 6.010 elevi sunt cuprinşi în forme de învăţământ seral, fără frecvenţă, şcoli de maiştri şi postliceale.

3% din şcolari sunt elevi de performanţă

Autorităţile locale s-au limitat însă la un număr de 8.400 de elevi, care vor primi trei categori de burse în acest an şcolar. În raportul ataşat proiectului de hotărâre se precizează că vor 1.018 burse de performanţă, reprezentând 3% din numărul elevilor înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în cuantum de 125 de lei pe lună; 1.339 burse de merit, reprezentând 8% din numărul elevilor înscrişi la cursurile învăţământul gimnazial, liceal sau profesional, în cuantum de 90 lei pe lună; 2.008 burse de studiu, reprezentând 9% din numărul elevilor înscrişi la cursurile învăţământul gimnazial, liceal sau profesional în cuantum de 70 lei pe lună şi 4.073 burse sociale, reprezentând 12% din numărul elevilor înscrişi la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, în cuantum de 60 lei pe lună – pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial şi 70 lei pe luna – pentru elevii din învăţământul liceal.

Cele trei categorii de burse

Potrivit autorităţilor, bursele de merit se acordă elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură, şi anume au media generală cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare, în anul şcolar anterior. Tot în această categorie intră şi elevii care au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale sau au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor sau concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv, tehnico-ştiinţific de nivel naţional.

Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie cel mult egal cu cu salariul minim pe economie şi care au media generală peste 7 şi nota 10 la purtare.

Cea de-a treia categorie este a burselor sociale, care se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.