Actele normative adoptate în ședința Guvernului României din 22 septembrie 2021

0
100

I.             DOCUMENTE ÎN ANALIZĂ

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deșeuri (PRIMĂ LECTURĂ)

II.          ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea și implementarea Programului Național de Suport pentru Copii, în contextul pandemiei de COVID-19 – Din grijă pentru copii

2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea Directoratului Național de Securitate Cibernetică și pentru modificarea și completarea unor acte normative

3.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri la nivelul administrației publice

4.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative

 III.       HOTĂRÂRI

1.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 172/2003 privind adaptări instituționale în perspectiva aderării României la NATO, inclusiv organizarea şi funcționarea reprezentării României la Cartierul general al NATO şi la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa – SHAPE

2.    HOTĂRÂRE privind recunoașterea Fundației Academia Civică ca fiind de utilitate publică

3.    HOTĂRÂRE privind recunoașterea Fundației “Observator Cultural” ca fiind de utilitate publică

4.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 603/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Corpului de control al prim-ministrului

5.    HOTĂRÂRE privind transmiterea, fără plată, a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte în proprietatea unității de cult deținătoare

6.    HOTĂRÂRE privind transmiterea, fără plată, în proprietatea unităților de cult deținătoare, a unor imobile aflat în domeniul public al statului și administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte

7.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 742/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Câmpia Turzii, Gilău, Floreşti, Săvădisla, Petreştii de Jos, Luna şi Sănduleşti din judeţul Cluj şi Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chişlaz, Tăuteu, Sârbi şi Biharia din judeţul Bihor din cadrul obiectivului de investiţie Autostrada Braşov-Cluj-Borş, precum și modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 698/2007 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2005

8.    HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național “Pasaj denivelat superior pe DN 21 km 105+500”

9.    HOTĂRÂRE pentru retragerea actului de recunoaştere a Asociației Comitetul Național Român pentru Drepturile Copilului ca fiind de utilitate publică

10.   HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Stațiunii de Dezvoltare Pomicolă Vrancea, precum și transmiterea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Stațiunii de Dezvoltare Pomicolă Vrancea și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-Centrul Judeţean Vrancea

11.   HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Hunedoara, trecerea acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Hunedoara în domeniul public al comunei Ilia, județul Hunedoara și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

12.   HOTĂRÂRE privind scăderea unor bunuri imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

13.   HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 30-a Conferinţă anuală cu tema „Youth Participation and Campaign and Party Finance” și pentru Adunarea Generală a Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO), organizate de Autoritatea Electorală Permanentă în parteneriat cu Secretariatul ACEEEO şi desfășurate în perioada 28 – 30 septembrie 2021

14.   HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Mihălășeni, judeţul Botoșani

15.   HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Comarna, județul Iași

16.   HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Galați din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

17.   HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Asigurare Logistică Integrată

18.   HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Covasna (U.M. 0866 Sfântu Gheorghe)

19.   HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coastă

20.   HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, precum și trecerea unor construcții și amenajări la teren din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării și, după caz, casării

21.   HOTĂRÂRE privind aprobarea Actului adițional nr.6 la acordul petrolier de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională de Gaze Naturale “ROMGAZ” S.A aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.23/2000

22.   HOTĂRÂRE privind aprobarea procedurii pentru recepționarea lucrărilor aferente operațiunilor petroliere desfășurate de titularii de acorduri petroliere în baza Legii nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore

IV.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Constituirea, sub coordonarea Secretariatului General al Guvernului (SGG), a Grupului Interinstituțional de lucru GLI-CYBER, responsabil cu identificarea setului de măsuri, precum și cu elaborarea cadrului legislativ, necesare operaționalizării Centrului european de competențe în domeniul industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică (ECCC)

V.             PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 10 inițiative legislative