A început „lupta” pentru selecţia cadrelor didactice în Corpul Naţional de Experţi

0
1437

De curând, prin O.M. nr. 4679/08.07.2020, a fost aprobat Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice, pentru constituirea Corpului Naţional de Experţi îm managementul educaţional, seria a XIV-a. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a scos la concurs 100 de locuri, după depunerea dosarelor fiind admise 48 de candidaturi. Concursul, în cadrul promovării, poate da posibilitatea cadrelor didactice să ocupe posturi de conducere în instituţii de învăţământ preuniversitar.

Conform legislaţiei actualizate, în perioada 13 – 19 iulie, a avut loc loc completarea formularului de selecţie, on-line, iar pe 20 iulie s-au afişat listele cu candidaţii admişi. Până pe 27 iulie, portofoliile pot fi transmise şi prin poşta electronică, la adresa secretariat@isjdj.ro, până la ora 13:00, numărul de înregistrare fiind comunicat candidatului tot prin e-mail. Data de 27 iulie este cea limită la care Inspectoratele Şcolare Judeţene transmit, la Ministerul Educaţiei şi Cercetării lista candidaţilor admişi după etapa de selecţie on-line, care, la data înscrierii, ocupă o funcţie de conducere sau îndrumare şi control din inspectoratul şcolar. În intervalul 27 iulie – 4 august, va avea loc evaluarea portofoliilor, de către comisiile de evaluare constituite la fiecare Inspectorat Şcolar  şi la MEC. În ziua de 5 august, se va desfăşura validarea rezultatelor selecţiei, de către Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean, urmată de afişarea rezultatelor, contestaţiile putând fi depuse în perioada 6 – 12 august, până la ora 16:30 a ultimei tile precxizate, inclusiv prin e-mail. Pe 14 august, va fi transmisă, de către Ministerul Educaţiei şi cercetării, a rezultatelor finale, către ISJ-uri, unităţi care vor întocmi listele cu candidaţii promovaţi, iar până pe 24 august va fi emis Ordinul de Ministru privind înscrierea cadrelor didactice promovate în Registrul Naţional al Experţilor în Management Educaţional.

În Dolj, 48 de candidaturi aprobate, prin on-line

În judeţul Dolj au fost aprobate, prin on – line, până acum , 48 de candidaturi, cadrele didactice care au fost acceptate venind de la mai multe instituţii de învăţământ, atât din mediul urban, cât şi din cel rural. Din primul amintim Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan”, Liceul de Arte „Marin Sorescu”, Colegiul Naţional „Carol I”, Colegiul Naţional „Elena Cuza”,  Şcoala Gimnazială „Lascăr Catargiu”, Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade”, toate din Craiova, Liceul Tehnologic „Dimitrie Filişanu” din Filiaşi, Liceul Teoretic „Horia Vintilă” din Segarcea, Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu” din Dăbuleni, Liceul Tehnologic „Ştefan Milcu” din Calafat, etc. Din rural, candidaţii vin de la Liceul Teoretic din Amărăştii de Jos, Şcolile Gimnaziale din Gângiova, Bucovăţ, Şcoala Profesională din Valea Stanciului, ş.a.m.d. „Obţinerea acestui certificat are valoare permanentă, pe baza lui cadrul didactic putând ocupa funcţii de conducere”,  aprecizat prof.  Alexandru Gîdăr, inspector general – adjunct al iSJ Dolj.