Comisia Europeană sancţionează România pentru neaplicarea directivei spaţiului feroviar

0
212
Grafic financiar
Grafic financiar

Comisia Europeană a trimis România în faţa CJUE pentru netranspunerea în legislaţia naţională a directivei 2012/34/UE privind instituirea spaţiului feroviar unic european şi solicită plata unei penalităţi zilnice de 29.091,40 euro, până când directiva va fi transpusă în totalitate în legislaţie. Alături de România au mai fost sancţionate Grecia şi Luxemburg, care vor trebui să suporte penalităţi zilnice de 30.310,80 euro , respectiv 8.710,00 euro.

Directiva urmăreşte să consolideze rolul organismelor de reglementare naţionale în domeniul feroviar, în special în ceea ce priveşte competenţa acestora în cazul instalaţiilor feroviare, cum ar fi terminalele şi staţiile. Ea impune statelor membre să îşi bazeze relaţiile cu administratorii de infrastructură pe contracte multianuale care stabilesc obligaţii reciproce în ceea ce priveşte structura de plată şi calitatea serviciilor de infrastructură care trebuie furnizate companiilor feroviare.

De asemenea, aceasta cuprinde cerinţe privind transparenţa financiară, astfel încât companiile feroviare şi administratorii de infrastructură să păstreze şi să publice conturi separate şi să controleze fluxurile financiare.

Statele membre au avut obligaţia de a asigura intrarea în vigoare a măsurilor necesare pentru a se conforma directivei până la 16 iunie 2015.