Exerciţiu de simulare a intervenţiilor în caz de inundaţii

0
288

Administraţia Bazinală de Apă Jiu a verificat modul de funcţionare a fluxului informaţional meteorologic şi hidrologic de avertizare-alarmare a  populaţiei printr-un un exerciţiu de simulare a producerii de inundaţii în bazinul hidrografic Jiu ce s-a desfăşurat în perioada 20-22 iunie a.c.

exercitiuAcest exerciţiu de simulare a producerii de inundaţii şi accidente la construcţii hidrotehnice s-a derulat în bazinul  hidrografic mijlociu al râului Jiu pe cursurile de apă Coşuştea Mare, afluent al Motrului, şi Gilort, afluent al râului Jiu, din judeţele Mehedinţi şi Gorj.

În cadrul simulării s-a verificat fluxul avertizărilor meteorologice şi hidrologice până la nivelul primăriilor şi al cetăţenilor din zonele de risc, precum şi fluxul Rapoartelor informative şi Rapoartelor de sinteză până la nivelul Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă din Ministerul Apelor şi Pădurilor. Localităţile cu zone necontrolate cuprinse în exerciţiu au fost Dilbocita şi Firizu din judeţul Mehedinţi şi Hiriseşti şi Cernadia din judeţul Gorj.

Exerciţiul s-a declanşat în Dispeceratul bazinal al Admnistraţiei Bazinale de Apă Jiu Craiova începând cu primirea şi transmiterea avertizărilor de fenomene hidrometeorologice periculoase Cod Portocaliu şi Cod Roşu emise de  A.N.M. la nivel naţional şi C.M.R. – Oltenia la nivel regional, respectiv de INHGA la nivel naţional şi Biroul Hidrologie şi Compartimentul Prognoze Bazinale la nivel regional, precum şi verificarea modului de transmitere a avertizărilor hidrometeorologice din dispeceratele teritoriale ale S.G.A. Mehedinţi şi Gorj către C.J.S.U. respectiv I.S.U. prin care au fost înştiinţate C.L.S.U. ale localităţilor cuprinse în exerciţiu, care au avertizat populaţia, până la nivelul fiecărui sat aparţinător.

A fost testată reacţia autorităţilor locale

exercitiu 1Printre obiectivele urmărite se numără verificarea modului  de conlucrare a tuturor structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, la nivel judeţean. De asemenea, s-a avut în vedere modul în care administraţia publică locală cunoaşte procedurile elaborate de Ministerul Mediului şi Pădurilor conform Manualului Prefectului, Manualul Primarului, pentru managementul riscului la inundaţii, prevederile Planurilor de Apărare Impotriva Inundaţiilor, conştientizarea populaţiei asupra riscului pe care îl reprezintă acest tip de dezastru-inundaţiile, asupra măsurilor preventive şi de intervenţie operativă ce trebuie întreprinse de fiecare cetaţean în zonele supuse acestor riscuri, pentru salvarea propriei vieţi şi bunurilor personale, a sarcinilor, obligaţiilor şi măsurilor ce trebuie întreprinse de fiecare cetăţean pentru diminuarea şi înlăturarea efectelor inundaţiilor.

Cu această ocazie a fost testată reacţia autorităţilor locale în afara programului normal  de  lucru  la recepţionarea avertizărilor. Totodată, a fost verificat modul de funcţionare a fluxului informaţional operativ – decizional hidrometeorologic privind avertizarea-alarmarea populaţiei la nivel de bazin hidrografic, la nivel de judeţ, până la nivelul cetăţenilor; respectarea corectă a fluxului informaţional operativ, decizional; durata de circulaţie a informaţiilor, modul  de înregistrare  la comisiile locale a informaţiilor primite şi modul de acţionare a comisiilor locale pentru situaţii de urgenţă în cazul inundaţiilor; modul în care au fost alertate obiectivele socio-economice de către comisiile locale;

Conştientizarea populaţiei asupra riscului inundaţiilor, unul din obiective

Nu în ultimul rând, foarte importantă este conştientizarea populaţiei asupra riscului pe care îl reprezintă acest tip de dezastru, inundaţiile, asupra măsurilor preventive şi de intervenţie operativă ce trebuie întreprinse de fiecare cetaţean în zonele supuse acestor riscuri pentru salvarea propriei vieţi şi bunurilor personale, a sarcinilor, obligaţiilor şi măsurilor ce trebuie întreprinse de fiecare cetăţean pentru diminuarea şi înlăturarea efectelor inundaţiilor.

„La sfârşitul acţiunii se vor evidenţia concluziile rezultate, termene şi responsabilităţi pentru remedierea deficienţelor, precum şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de management a situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, aprobate de  către conducerea A.B.A Jiu şi vizate de către prefecţii judeţelor Mehedinţi şi Gorj”, a declarat Marin Talău, directorul Admnistraţiei Bazinale de Apă Jiu.