Elevii de la Liceul Tehnologic Auto, specializaţi în Spania şi Cipru

0
86

Timp de două luni, 28 de elevi ai Liceului Tehnologic Auto Craiova au beneficiat de stagii de pregătire teoretică şi practică în Cipru şi Spania, în cadrul unui Program Erasmus+, în domeniul învăţământului profesional şi tehnic. Beneficiile sunt deja palpabile, iar urmările se arată pline de speranţă.cipru

În luna aprilie 2016, 14 elevi (şapte de la „mecanic auto”, trei de la „tehnician electrician-electronist auto”, patru pentru „electrician exploatare joasă tensiune”) au participat la Paphos, în Cipru, la un stagiu de pregătire. În luna mai, alţi 14 tineri, de la acelaşi liceu, au fost prezenţi la Granada (Spania) pentru specializarea în „operatori pe maşini cu comandă numerică”.

S-a urmărit creşterea calităţii actului educaţional pentru elevi. «Prin Proiectul „Practicăm pentru viitorul nostru”, ca parte a Planului European de Dezvoltare a Liceului Tehnologic Auto, venim în întâmpinarea unor nevoi ale şcolii. Facilitarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii europene, prin îmbunătăţirea nivelului competenţelor cheie şi specializate printr-o pregătire de înaltă calitate, în concordanţă cu cerinţele moderne ale economiei de piaţă, este un obiectiv foarte important pentru noi», a precizat prof. Cristina Anton, manager de proiect.

S-a făcut selecţia

Rezultatele încep deja să se vadă. Astfel, în perioada mai – iunie 2016, a fost făcută selecţia elevilor pentru următoarele etape ale pregătirii. În luna noiembrie a acestui an, 15 elevi vor continua pregătirea în Cipru, iar în aprilie 2017, în aceeaşi ţară vor fi specializaţi alţi 17 tineri din aceeaşi unitate de învăţământ.