Realimentarea, condiţionată de efectuarea plăţii integrale a facturilor care au făcut obiectul preavizului

0
89

Deconectarea de la reţeaua de energie electrică a consumatorilor este reglementată legal în situaţiile în care aceştia acumulează debite restante ca urmare a neplăţii facturii de energie electrică, nu actualizează datele contractuale în cazul unor modificări apărute sau nu permit echipelor operatorului să efectueze citirea contorului. De asemenea, deconectarea mai are loc dacă clienţii sustrag energie electrică.electrica

Conducerea CEZ recomandă tuturor clienţilor să facă un prim pas pentru evitarea acestor situaţii şi să activeze serviciul online de primire a facturilor şi informărilor CEZ. Termenul până la care clienţii pot plăti factura de energie electrică, fără a se calcula penalităţi şi fără să rişti deconectarea este până în a 30-a zi de la data scadenţei. „În situaţia în care ai primit un preaviz de deconectare şi te încadrezi în termenul de întrerupere a alimentării pentru neplata, trebuie să transmiţi furnizorului, în copie, documentul prin care se face dovada efectuării plăţii, pentru a te asigura că  nu se va proceda la deconectare. În situaţia în care se va proceda la întreruperea alimentării cu energie electrică, realimentarea va fi condiţionată de efectuarea plăţii integrale a facturilor care au făcut obiectul preavizului, precum şi a celor care, între timp, au ajuns în stadiu deconectabil”, se precizează într-un comunicat de presă al CEZ Distribuţie..

Prin telefon se poate reprograma citirea contoarelor

           Costul aferent transmiterii preavizului este de 5,17 lei şi este perceput în baza prevederilor legislative ăn vigoare. În cazul în care s-a optat pentru primirea în format electronic a documentelor, costul transmiterii acestui preaviz este 0 lei. Reconectarea se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare efectuării plăţii integrale către furnizor a facturii, a penalităţilor datorate şi a cheltuielilor ocazionate de întreruperea şi reluarea furnizării. În cazul în care consumatorul nu efectuează plata integrală a facturii şi a penalităţilor datorate, furnizorul are dreptul să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice, urmând să recupereze sumele datorate conform dispoziţiilor legale în vigoare. Principalele situaţii în care consumatorii nu îşi respectă clauzele contractuale şi riscă deconectarea de la alimentarea cu energie electrică sunt pe de o parte, refuzul de a asigura accesul la contor în vederea citirii, verificării sau înlocuirii acestuia de către personalul specializat. „Citirea contoarelor electrice de decontare se face, de regulă, la 3 luni, în cazul clienţilor casnici din mediul urban şi la 6 luni, în cazul clienţilor casnici din mediul rural. Dacă nu eşti prezent la locul de consum, la data programată pentru citirea contorului, cititorul lasă o notificare scrisă care conţine numărul de telefon unde vei putea reprograma şi vei fi vizitat din nou pentru citire”, se mai spune în comunicatul de presă.electrica 1

Deteriorarea grupului de măsură atrage deconectarea consumatorului

           Pe de altă parte, deconectarea mai are loc dacă schimbarea proprietarului nu este  anunţată pentru modificarea contractului de furnizare a energiei electrice cu actualizarea avizului tehnic de racordare sau certificatului tehnic de racordare. Totodată, nepreluarea contractului după decesul titularului de contract  se lasă tot cu  o deconectare, în această situţie trebuie să se notifice furnizorul despre deces în termen de 30 zile de la deces. Sustragerea de energie sau racordarea ilegală atrage după sine deconectarea. „Dacă se constată sustragerea de energie electrică, prin hotărâre judecătorească definitivă, deconectarea se va efectua fără preaviz.  Deasemenea, sustragerea de energie constituie infracţiune de furt şi se pedepseşte conform legilor în vigoare, cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. Alte activităţi care duc la deconectare sunt:  deteriorarea grupului de măsură; modificarea fără drept sau blocarea funcţionarii echipamentului de măsurare a energiei electrice livrate şi nu în ultimul rând, modificarea fără drept a componentelor instalaţiilor energetice.