Examenul pentru obţinerea gradului de medic primar, programat pe 21 iunie

0
405

Ministerul Sănătăţii organizează la data de 21 iunie a.c. examen pentru obţinerea gradului de primar pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii cu o vechime de minimum cinci ani ca specialişti până la data de 31 decembrie a.c., efectuată în specialitatea pentru care doresc să obţină gradul profesional.

dspExamenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale care pot asigura condiţiile de organizare şi desfăşurare a tuturor probelor prevăzute în tematicile specialităţilor solicitate, precum şi componenţa comisiilor de examinare pentru specialităţile respective.

Candidaţii vor depune dosarele pentru înscrierea la acest examen de grad profesional la sediul direcţiilor de sănătate publică judeţene din centrele universitare în care solicită susţinerea examenului, respectiv Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Constanţa, Iaşi, Oradea, Sibiu, Timişoara, Târgu Mureş, Arad, Braşov şi Galaţi, până la data de 30 mai a.c., inclusiv.

Pentru ministerele cu reţea medicală proprie, dosarele candidaţilor vor fi depuse la direcţiile medicale ale ministerelor cu reţea sanitară proprie tot până la data de 30 mai a.c., inclusiv.

Cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală vor transmite dosarele de examen prin servicii poştale, în aceeaşi perioadă, respectiv între 15-30 mai a.c., inclusiv, Ministerului Sănătăţii, strada „Cristian Popişteanu” nr. 1-3 sector 1, Bucureşti.

Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv direcţiile ministerelor cu reţea sanitară proprie, vor completa candidaţii înscrişi la adresa: http://examene.meddb.ro, până la data de 2 iunie a.c., ora 14.00.

Arondarea candidaţilor pe specialităţi şi centre universitare va fi afişată la data de 8 iunie a.c. pe site-ul Ministerului Sănătăţii, www.ms.ro, la rubrica Specialişti – examene şi concursuri naţionale.

Media minimă de promovare este 8

Examenul va consta din una, două sau trei probe clinice şi proba practică conform celor prevăzute în tematicile specialităţii respective. Tematicile de examen sunt publicate pe pagina web a Ministerului Sănătăţii, www.ms.ro, la rubrica Specialişti – examene şi concursuri naţionale. Fiecare probă de examen este eliminatorie dacă nu se obţine minimum nota 8.00. Media minimă de promovare şi confirmare în gradul profesional ca medic, medic dentist sau farmacist primar este 8.00 (opt). Candidaţii care nu obţin această medie vor fi declaraţi nepromovaţi.

Taxa de participare în valoare 550 lei, achitată pe numele candidatului prin ordin de plată sau mandat poştal.