A început procesul de selecţie a personalului didactic pensionabil

0
453

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a făcut cunoscute reglementările legale pentru stabilirea personalului didactic titular pensionabil până la data de 1 septembrie 2017, precum şi a listei cu cei care pot fi menţinuţi în sistem, peste vârsta de pensionare, în anul şcolar 2017/2018. Noutăţile au fost făcute cunoscute în teritoriu, de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, prin Nota telefonică nr. 31/16.01.2017.

profesoriÎn conformitate cu Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar din anul şcolar 2017/2018, aprobată prin OMENCS nr.5739/14.11.2016, au fost menţionate două etape de mobilitate a personalului didactic. Prima se referă la stabilirea listei cu toţi cei care pot ieşi la pensie până la data de 1 septembrie 2017, iar cea de-a doua conţine lista cu profesorii, educatorii sau învăţătorii care pot să rămână în sistem şi în anul de învăţământ următor.

Astfel, aşa cum arată prof. Janina Vaşcu, preşedinte al Comisiei judeţene de mobilitate şi inspector general adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, până pe 21 ianuarie trebuie înregistraţi, on-line, pe adresa ISJ Dolj, toţi titularii care au împlinit sau împlinesc vârsta de pensionare până pe 1 septembrie 2017, iar pe 1 februarie este termenul-limită cu trimiterea machetelor care conţin soluţionarea cererilor de menţinere ca titulari, inclusiv a celor care au beneficiat de aceste prevederi şi în 2016/2017.

Condiţii pentru prelungirea prezenţei la catedră

Sunt mai multe articole care stipulează prezenţa profesorilor pensionari şi peste limita de vârstă. Astfel, personalul didactic din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, poate fi menţinut până la trei ani peste vârsta de pensionare, raportată la 1 septembrie 2016, cu un stagiu minim de cotizare de 15 ani, la o vârstă de 60 de ani şi cinci luni pentru femei, respectiv 65 de ani pentru bărbaţi. Personalul didactic care se încadrează în aceste prevederi se adresează, în scris, consiliilor de administraţie ale şcolilor, în normativele legale, cererile urmând să fie analizate şi validate de către consiliile de administraţie, în funcţie de evoluţia demografică la nivel local, de planurile de şcolarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal şi de evoluţia planurilor-cadru de învăţământ. De asemenea, nu pot fi avizate decât solicitările în unităţile unde nu există reducere de activitate la catedre şi nu este necesară completarea normei didactice.