ISU Dolj – recomandări pentru prevenirea incendiilor în sezonul de iarnă

0
377

Sezonul rece constituie un motiv de veselie prin bucuriile pe care le aduc sărbătorile de iarnă, dar în acelaşi timp şi un motiv de îngrijorare datorită numărului mare de incendii care se manifestă în această perioadă la locuinţe şi gospodării. Pentru prevenirea acestor evenimente neplăcute, cu consecinţe devastatoare prin pierderile de vieţi omeneşti şi pagubele pe care le produc, în scopul creşterii gradului de protecţie a locuinţelor şi gospodăriilor, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Oltenia” al judeţului Dolj prezintă o serie de recomandări, în vederea eevitării unor incendii.

Exploatarea sobelor cu şi fără acumulare de căldură:

– înainte de folosire, sobele vor fi obligatoriu verificate, curăţate şi reparate;

– în faţa uşiţelor de alimentare a sobelor, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de cel puţin 0,70 x 0,50 m;

– se interzice utilizarea sobelor fără uşiţe la focare şi cenuşare, defecte sau neizolate corespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor;

– se interzice aprinderea focului în sobe prin turnare ori stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;

– se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere a lor;

– sobele vor fi supravegheate permanent pe timpul funcţionării ;

– cenuşa rezultată se va evacua într-un loc amenajat în acest scop (groapă) iar resturile de jar vor fi stinse complet;

– se interzice funcţionarea sobelor supraîncălzite;

– se interzice folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobelor.

Exploatarea coşurilor de evacuare a fumului:

coşurile, burlanele şi canalele de fum vor fi obligatoriu verificate, curăţate şi reparare premergător sezonului rece şi ori de câte ori este nevoie;

coşurile de fum se vor prelungi deasupra acoperişului cu 0,5 – 0,8 m;

– în podurile caselor, coşurile de fum vor fi obligatoriu tencuite pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lor sunt materiale combustibile;

coşurile de fum se vor izola faţă de elementele combustibile ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşurilor cu 25 cm; în spaţiul dintre coşuri şi planşee se recomandă introducerea unui strat de materiale necombustibile;

coşurile aflate în apropierea materialelor combustibile (depozite de furaje, păduri etc.) sau cele situate pe acoperişuri combustibile, vor fi prevăzute cu site sau grătare pentru reţinerea scânteilor;

se interzice încastrarea elementelor combustibile ale acoperişurilor, planşeelor etc. în coşurile de evacuare a fumului.

Exploatarea instalațiilor electrice:

este interzisă folosirea instalaţiilor şi aparatelor electrice defecte sau improvizate, cu conductori neizolaţi, cu prize sau întrerupătoare defecte, doze şi derivaţii fără capace etc.;

este interzisă înlocuirea siguranţelor electrice cu sârmă, cuie etc. Siguranţele arse vor fi înlocuite numai de electrician autorizat;

nu este permisă lăsarea sub tensiune, fără supraveghere, a niciunui fel de aparat electric: fier de călcat, reşou, radiator etc.;

este interzisă executarea sau modificarea instalaţiilor electrice de către persoane neautorizate;

fiarele de călcat vor fi aşezate pe timpul folosirii pe suporţi de sârmă sau de cărămidă.