Marin Talău, directorul Administraţiei Bazinale de Apă Jiu: „2016, un an bun în care am continuat investiţiile!”

0
566

Conducerea Administraţiei Bazinale de Apă Jiu a susţinut, ieri, la sediul instituţiei, conferinţa de final de an. Cu această ocazie, directorul Marin Talău a prezentat bilanţul activităţii pe 2016, an pe care l-a caracterizat ca fiind „unul bun”, cu realizări în plan hidrotehnic.

aba jiuAnul ce tocmai se încheie au fost avizate notele de fundamentare pentru actualizarea studiilor de fezabilitate la obiectivele de investiţii „Regularizare şi îndiguire râu Gilort pe tronsonul Târgu Cărbuneşti – Andreeşti” – judeţul Gorj, „Amenajare râu Jiu pentru mărirea gradului de siguranţă a digurilor pe sectorul baraj Işalniţa – aval Municipiul Craiova” – judeţul Dolj şi „Regularizare râu Amaradia în zona localităţii Melineşti – confluenţă râu Jiu” – judeţul Dolj. Pentru primele două au fost întocmite expertize tehnice urmând a se trece la următoarea etapă, actualizarea studiilor de fezabilitate.

„Acest an a fost unul bun dacă avem în vedere că, împreună cu Administraţia Naţională Apele Române şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, am reuşit să atragem fonduri pentru menţinerea şi întreţinerea infrastructurii de apă. Banii pentru aceste lucrări au provenit din trei categorii: surse proprii, bugetul de stat şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE)”, a declarat Marin Talău, directorul Administraţiei Bazinale de Apă Jiu.

Au continuat investiţiile pentru barajele Işalniţa şi Fântânele

Tot anul acesta, a fost aprobat Studiul de prefezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare râu Gilort în zona localităţii Novaci” – judeţul Gorj şi înaintat Ministerului de Finanţe pentru aprobarea sursei de finanţare.

A fost întocmit proiectul tehnic pentru obţinerea de investiţii în vederea construirii „acoperiş tip şarpantă şi reabilitare faţă de sediu A.B.A. Jiu”, iar pentru obiectivul „Construire sediu formaţie de lucru Topolniţa şi atelier mecanic” – judeţul Mehedinţi a fost avizat „Studiul de Fezabilitate, studii de teren, documentaţii de avize, documentaţie tehnică pentru obţinere autorizaţie de construire”.

aba jiu (2)La nivelul anului 2016, Biroul de Inspecţie a Apelor a efectuat 1.034 de controale, din care 63 s-au încheiat cu sancţiuni contravenţionale. De asemenea, potrivit reprezentanţilor ABA Jiu, barajul Işalniţa la care se lucrează de cel puţin opt ani, a beneficiat în 2016 de una dintre cele mai mari sume de bani alocate, 10 milioane de lei. „Putem spune şi că timpul ne-a permis să lucrăm în linişte pe cursurile de apă. Dacă pe Teslui aveam în urmă cu mai mulţi ani inundaţii serioase, acum aproape că am realizat în totalitate punerea în siguranţă a localităţilor aflate pe cursul de apă. S-a lucrat anul acesta foarte mult pe zona Murgaşi şi la barajul Fântânele. Nu doar protecţia împotriva inundaţiilor este importantă pentru noi, ci şi protecţia resurselor de apă. De aceea, ducem o activitate de lămurire cu autorităţile locale. Trebuie ştiut că, în ceea ce priveşte investiţiile legate de ape, şi cele mai multe sunt legate şi de ape, indiferent că vorbim de cele de suprafaţă sau subterane, ar trebui să ni se adreseze”, a mai spus Marin Talău.

Aproape 6.000 km de reţea hidrografică, în grija ABA Jiu

Administraţia Bazinală de Apă Jiu Craiova este sucursală bazinală a Administraţiei Naţionale „Apele Române” şi îşi desfăşoară activitatea în bazinul hidrografic Jiu şi sectorul de Dunăre cuprins între Baziaş şi Bechet, între kilometrii fluviali 1.075 şi respectiv 680, interfluviul dintre Jiu şi Olt şi subbazinul hidrografic al Tesluiului, teritoriu ce corespunde din punct de vedere administrativ judeţului Dolj. Aceste bazine hidrografice sunt situate în partea de sud a ţării, fiind delimitate la nord de bazinul hidrografic al Mureşului, la vest de bazinul hidrografic al Cernei precum şi cu graniţa Serbiei, la sud cu graniţa de stat a Bulgariei iar la est cu bazinul hidrografic al Oltului. Suprafaţa totală a bazinului hidrografic este de 18.975 kmp, iar lungimea reţelei hidrografice este de 5.884 km.

Administraţia Bazinală de Apă Jiu Craiova are în structura organizatorică trei Sisteme de Gospodărirea Apelor, la Dolj, Gorj şi Mehedinţi şi un Sistem Hidrotehnic independent la Petroşani. Sistemul de Gospodărirea Apelor Gorj este singurul care are în subordine un Sistem Hidrotehnic, cel de la Rovinari.