Tipărirea cardului european de sănătate, reluată luna aceasta

0
161

Tipărirea și distribuția de carduri europene de sănătate a fost reluată de Casa de Asigurări de Sănătate la mijlocul acestei luni, după ce CNAS a semnat un acord cadru în acest sens, pe o perioadă de 3 ani. Cardul european de asigurări sociale de sănătate oferă dreptul la asistență medicală devenită necesară în timpul şederii temporare pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiul Economic European sau Confederaţia Elveţiană. Cardul nu acoperă situaţia în care asiguratul se deplasează în alt stat în scopul obţinerii unui tratament medical planificat.