Excendent comercial în judeţ de peste 120.000 mii de euro

0
77

fordComerţul internaţional cu bunuri la nivelul judeţului Dolj, în perioada 01.01.-31.05.2016, a fost analizat de specialiştii Direcţiei de Statistică Dolj. Exporturile de bunuri la nivelul Doljului au deţinut 2,2% din valoarea exporturilor României, iar ponderea importurilor a fost de 1,5%, raportată la nivel naţional. Balanţa comercială, tot pentru perioada analizată arată un excedent de 122.654 mii euro – preţuri FOB. În creştere faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent, când s-a înregistrat un excedent de 91.942 mii euro

Exporturile de bunuri (FOB), la nivelul judeţului Dolj au fost în perioada 01.01.-31.05.2016 de 521.045 mii euro, cu 11,5% mai mari (+ 53.733 mii euro) faţă de perioada 01.01.-31.05.2015. Exporturile situează judeţul Dolj pe locul al 11-lea pe ţară. Volumul exporturilor de bunuri la nivelul judeţului Dolj a deţinut 2,2% din exporturile României. Produsele industriale au reprezentat 89,7% în total exporturi, iar produsele din agricultură şi silvicultură au deţinut o pondere de numai 10,3%.

“Fordul” ridică cifrele

În structura pe mărfuri a exporturilor, cinci secţiuni deţin 95,4% din total exporturi. Pe locul I, ca pondere în total exporturi, se situează exporturile de “Mijloace de transport” cu 51,6%, înregistrând o creştere cu 9,7% faţă de perioada 01.01.-31.05.2015. Pe locul al II-lea s-au situat exporturile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice” cu 23,3% din total exporturi, fiind mai mari cu 12.857 mii euro (+11,9%) decât în  perioada similară a anului trecut. Exporturile din secţiunea “Produse vegetale” ocupă locul al III-lea cu 10,3% din total exporturi şi au crescut cu 12.197 mii euro, faţă de perioada 01.01.-31.05.2015.

O pondere mai mică deţin secţiunile: “Materii textile şi articole din acestea”, care ocupă locul al IV-lea cu 6,5% şi  “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea”, care ocupă locul al V-lea cu 3,7%.  Exporturile judeţului Dolj s-au îndreptat, în special, către Italia (21,5%), Germania (19,7%), Marea Britanie (16,7%), Iordania (7,8%), Franţa (7,3%) şi Belgia (2,8%).agricultura

Ponderea importurilor de bunuri din Dolj a fost de 1,5%

Importurile de bunuri (CIF) derulate în  perioada 01.01.-31.05.2016 au fost de 415.522 mii euro, cu 24.011 mii euro (+6,1%) mai mult decât în perioada 01.01.-31.05.2015.În clasamentul pe ţară, judeţul Dolj se situează pe locul al 13-lea, deţinând 1,5% din valoarea importurilor României. Cinci secţiuni de mărfuri deţin 84,7% din totalul importurilor.

În perioada 01.01.-31.05.2016, cele mai importante au fost importurile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice”, reprezentând 34,6%. Nivelul acestei secţiuni a scăzut cu 3.749 mii euro (-2,5%) comparativ cu perioada 01.01.-31.05.2015. Importurile din secţiunea “Mijloace de transport”, au crescut cu 15.834 mii euro (+14,3%) faţă de  perioada 01.01.-31.05.2015. Acestea ocupă locul al II-lea şi deţin 30,5% din total importuri (28,3% în perioada 01.01.-31.05.2015). Pe locul al III-lea ca pondere în total importuri (7,6%) s-au situat importurile de “Metale comune şi articole din acestea” care au crescut cu 1041 mii euro (+3,4%) faţă de perioada similară a anului precedent.

Importurile de “Materii textile şi articole din acestea” ocupă locul al IV-lea cu 6,8% în total importuri, iar importurile de “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea”ocupă locul al V-lea cu 5,2%. Principalele ţări din care au provenit importurile judeţului Dolj sunt: Germania (21,3%), Italia (11,6%), Turcia (9,9%), Marea Britanie (7,8%), Polonia (6,2%), Cehia (6,0%) şi  Bulgaria (6,0%).statistica

Balanţa comercială în perioada 01.01.-31.05.2016 prezintă un excedent de 122.654 mii euro – preţuri FOB, în creştere faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent, când s-a înregistrat un excedent de 91.942 mii euro. Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi în  perioada 01.01.-31.05.2016 a fost de 130,8%, faţă de 119,4% în  perioada 01.01.-31.05.2015.