Un nou set de măsuri pentru a susţine regiunile Europei în dezvoltarea domeniilor de nişă

0
197

Comisia Europeană a propus, recent, un nou set de măsuri pentru a susţine regiunile Europei în dezvoltarea domeniilor de nişă, care reprezintă atuurile lor concurenţiale şi pentru a favoriza inovarea, rezilienţa şi creşterea economică necesare. Pentru a răspunde provocării modernizării economiei, Europa trebuie să consolideze capacitatea regiunilor sale şi să le ajute să creeze valoare. Acest lucru înseamnă acceptarea inovării, a digitalizării, a decarbonizării, precum şi dezvoltarea competenţelor individuale.

Comisia_EuropeanaAbordarea privind „specializarea inteligentă” a fost introdusă în 2014 în toate programele de politică regională şi a dovedit că aduce valoare. Comisia intenţionează să valorifice această experienţă pozitivă cu două proiecte-pilot. Primul se referă la sprijin adaptat pentru a face faţă provocărilor specifice regiunilor care se confruntă cu tranziţia industrială: la cerere, anumite regiuni pot lucra în parteneriat cu echipe de experţi ai Comisiei pentru a consolida capacitatea de inovare, a elimina obstacolele din calea investiţiilor, a sprijini cetăţenii în vederea dobândirii competenţelor adecvate şi a se pregăti pentru schimbările industriale şi societale, pe baza strategiilor lor de specializare inteligentă. Iar cel de-al doilea se referă la parteneriatele interregionale pentru inovare, sprijinite prin fondurile UE: inspirat de succesul iniţiativei Vanguard, acest proiect-pilot are drept scop identificarea şi dezvoltarea proiectelor interregionale eligibile pentru finanţare, care pot crea lanţuri de valoare europene în sectoarele prioritare, cum ar fi volumele mari de date, bioeconomia, utilizarea eficientă a resurselor, mobilitatea conectată sau sistemele avansate de fabricaţie.

Cerere de exprimare a interesului pentru acţiunea-pilot

           În paralel, Comisia îşi va intensifica eforturile pentru a ajuta statele membre să abordeze obstacolele rămase în calea creşterii şi să creeze medii favorabile întreprinderilor. O atenţie deosebită va fi acordată calităţii şi accesibilităţii cercetării publice, cooperării dintre întreprinderi şi universităţi, precum şi alinierii bazelor de competenţe locale cu cerinţele pieţei, cu ajutorul mecanismelor de sprijin ale Comisiei. Următoarele etape vor consta, pe de o parte, într-o cerere de exprimare a interesului pentru acţiunea-pilot privind regiunile aflate în tranziţie industrială va fi lansată în toamna acestui an. Parteneriatele interregionale vor fi înfiinţate în 2017 şi se vor derula în cursul anului 2018. Iar pe de altă parte, experienţa acumulată până în prezent vor aduce o contribuţie utilă la pregătirea următorului cadru bugetar, în contextul actualului proces de reflecţie privind viitorul finanţelor UE. Comisia va lua în considerare crearea unor legături mai puternice între instrumentele existente ale UE care au un obiectiv comun, acela de a răspunde noilor provocări industriale.

Documentul de reflecţie al Comisiei privind valorificarea oportunităţilor oferite de globalizare

          Globalizarea a adus beneficii enorme economiilor mai puţin dezvoltate din întreaga lume şi oportunităţi multiple pentru europeni, dar, în timp ce beneficiile globalizării se resimt la scară largă, costurile ei sunt adesea suportate în mod inegal, după cum a evidenţiat Documentul de reflecţie al Comisiei privind valorificarea oportunităţilor oferite de globalizare. Introdusă ca o condiţie prealabilă pentru a asigura eficacitatea cheltuielilor efectuate în temeiul politicii de coeziune în domeniul cercetării şi al inovării, specializarea inteligentă a obligat toate regiunile să elaboreze strategii de investiţii pe baza propriilor avantaje competitive, de la specialităţi agroalimentare şi turism la nanotehnologii şi industria aerospaţială. În cadrul acestor strategii, întreprinderile locale beneficiază de sprijin financiar pentru dezvoltarea de produse inovatoare şi extinderea dincolo de pieţele locale. Aceste strategii au condus, de asemenea, la îmbunătăţirea legăturilor dintre ştiinţă şi lumea afacerilor, precum şi la o mai bună coordonare la toate nivelurile a guvernanţei locale.

***

iyrki katainenJyrki Katainen, vicepreşedintele Comisiei responsabil pentru locuri de muncă, creştere, investiţii şi competitivitate :

„Pentru a profita de avantajele oferite de globalizare, trebuie să creăm un mediu propice, în care să se poată materializa progresele înregistrate în materie de schimburi comerciale şi tehnologie. Strategiile de investiţii şi inovare conduse şi organizate la nivel local sunt esenţiale pentru a răspunde acestei provocări şi a consolida capacitatea regiunilor noastre.”

***

corina_cretuComisarul pentru politica regională, Corina Creţu :

„După cum a afirmat preşedintele Juncker, am intrat în era «glocală», în care impactul provocărilor de la nivel mondial se resimte în primul rând la nivel local. Economiile noastre trec prin schimbări profunde, şi nu putem să inversăm acest proces. Dar ne putem ajuta regiunile să se doteze cu instrumentele adecvate pentru o creştere durabilă şi solidă – acesta este scopul specializării inteligente.”