În Dolj trebuie create peste 20 de centre de colectare a lânii

0
1224

H.G. nr. 500/20017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii” a intrat în vigoare la data de 17 iulie a.c. Crescătorii de ovine au la dispoziţie 45 de zile de la această dată pentru a depune o cerere de înscriere în programul prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a crescătorilor de ovine şi caprine pentru comercializarea lânii. Cum tunsul oilor pentru anul în curs s-a încheiat, regulile se vor aplica pentru anul viitor. Până atunci, autorităţile de specialitate din Dolj trebuie să se ocupe de crearea a peste 20 de centre de colectare a lânii, pentru ca întreaga strategie naţională pe acest segment de valorificare să-şi atingă scopul.

          directia agricolaO nouă promisiune a MADR este pusă în practică, deocamdată, la nivel legislativ, este vorba de H.G. nr. 500/2017, act normativ care reglementează acordarea a 1 leu/kg de lână comercializată. „Guvernul a stabilit condiţiile în care crescătorii de ovine, persoane fizice care deţin atestat de producător, PFA, II, IF, dar şi persoane juridice pot obţine un sprijin financiar dacă probează comercializarea lânii. Crescătorii trebuie să deţină o exploataţie înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor şi să facă dovada comercializării cantităţii de lână pentru care solicită acordarea sprijinului către un centru de colectare a lânii sau o unitate de procesare a acesteia”, ne-a precizat ing. Ovidiu Obleagă, purtător de cuvânt al Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Dolj.

Greul de acum începe

          leiMăsura de sprijin luată de Executiv poate micşora un pic din cheltuielile pe care crescătorii de ovine le au în mod curent. Banii, la acest capitol de sprijin financiar, nu sunt chiar atât de îndestulători, mai ales că tunsul unei oi urcă la 3-4 lei. Iar statul român le întoarce cel mult 3 lei/animal. Estimarea prin care se consideră că se pot colecta în medie 3 kg de lână de la o oaie este, spun unii crescători, cam exagerată, pentru că nu toate oile au caracteristici foarte bune de calitate şi cantitate în privinţa lânii. Dar să presupunem că peste această etape se va trece cu uşurinţă, fermierii fiind interesaţi să recupereze câte ceva din banii cheltuiţi cu tunsul mioarelor.

          Or, ca să solicite ajutorul financiar promis de Executiv trebuie să probeze cu acte justificative că lână a fost predată la centre de colectare sau de procesare. Acum, pe raza Doljului, nu funcţionează nicio astfel de unitate. Ca atare, MADR se va ocupa de crearea acestor centre. De regulă, de colectare. Pentru a fi eficiente se vorbeşte, la nivelul Doljului, de necesitatea a minimum 20-25 de astfel de unităţi. Sub ce forme constitutive vor lua naştere acestea, încă nu se ştie. Fireşte, majoritatea va fi formată din centre de colectare în regim privat, şi mai puţin în regim public-privat. Dar, se mai naşte o provocare. Crescătorii de lână vor trebui să o predea în condiţii rezonabile, pentru a putea fi mai departe comercializată spre alţi revânzători sau producătorii din industria textilă.

Din raportări avem, în Dolj, peste 157.000 de ovine

         lana 1 Măsura de sprijin luată de Guvern va avea efecte pozitive, mai cu seamă în judeţele montane, acolo unde numărul de ovine este foarte mare. Pe de altă parte, statul încearcă şi o scoatere la „lumină” a efectivelor nedeclarate. Pentru că, să fim realişti, puţini sunt cei care acceptă crotalierea tuturor animalelo. Ei îşi mai lasă o arie de manevră prin existenţa, an de an, a unor efective deloc precizate în actele oficiale.

          La nivelul judeţului Dolj, Direcţia pentru Agricultură operează cu numărul de 157.282 capete ovine, un estimat dat de D.S.V.S.A. Dolj, la data de 30 iunie 2017. Dacă înmulţim cu 3 kg lână/cap de ovină, obţinem aproape o jumătate de milion de lei ce poate intra în buzunarele crescătorilor doljeni. Este un început. Esenţial ar fi că se va reuşi, poate, să se pună pe picioare o mică industrie locală de colectare şi, mai târziu, de prelucrare a lânii. Ceea ce nu este deloc imposibil.

Fermierii vor estima câtă lână vor vinde la anul

          Beneficiarii acestei forme de ajutor financiar au la dispoziţie 45 de zile de la data intrării în vigoare a H.G. sus-menţionată, pentru a depune o cerere de înscriere în programul prin care solicită înregistrarea în registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a crescătorilor de ovine şi caprine pentru comercializarea lânii.

          Vor trebui să aducă mai multe documente: copie C.I., copie a certificatului de înregistrare în O.N.R.C., dovada de cont activ de disponibilităţi bancă/trezorerie, o declaraţie pe propria răspundere şi documentul care atestă că exploataţiile de ovine sunt identificate şi înregistrate în RNE până la data depunerii cererii de înscriere în Program. Acest ultim document va fi eliberat de operatorul Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor SNIIA. Fermierii vor veni cu aceste documente, în original şi copie, la sediul D.A.J. Dolj, pentru ca, ulterior, copiile să fie certificate „conform cu originalul” de reprezentatntul D.A.J. Dolj. Cererea trebuie să cuprindă efectivul de animale deţinut şi cantitatea de lână estimată a fi comercializată în anul de cerere.

          lanaDirecţia pentru Agricultură Judeţeană Dolj va întocmi Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a crescătorilor de ovine, pentru comercializarea lânii. Pentru situaţia în care un fermier solicită cereri de sprijin pe raza mai mult judeţe, plata se va face la nivelul structurii unde a fost solicitat efectivul cel mai mare.

          Pentru a obţine banii, până la data de 1 iulie 2018, solicitanţii deja înregistraţi trebuie să depună la D.A.J. Dolj documentele justificative care să ateste comercializarea producţiei de lână obţinute. Tot D.A.J. Dolj va aproba sumele aferente reprezentând ajutor de minimis, pentru fiecare beneficiar în parte şi va transmite la MADR, până la 1 august 2018, situaţia centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar.