Tabere pentru copiii din Dolj

0
525

Copiii din învăţământul preuniversitar vor avea parte, în perioada de vacanţă de vară, de tabere, în locaţii bine stabilite, organizate de cărte Ministerul Tineretului şi Sportului, prin, în speţă, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj Dolj. Este vorba despre tabere cu caracter social, prin două categorii cuprinse în program.

Unităţile de învăţământ vor întocmi dosarele  de  participare, pentru elevii proveniţi din familii al căror venit lunar, pe membru de familie, este de până la 50% din salariul mediu brut pe economie, iar, pentru completarea dosarelor, unităţile de învăţământ pot solicita acte doveditoare la anchetele sociale ale Primăriilor de care aparţin elevii, aşa cum se menţionează în Nota nr. 346/14.06.2018, a Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. Conform aceleeaşi Note, „Dosarele vor fi înaintate la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, cu adresă de înaintare şi cu tabel centralizator al dosarelor elevilor, semnate şi ştampilate de către directorul unităţii de învăţământ. Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj suportă integral costurile pentru masa şi transportul în tabără”.

Două categorii beneficiare

Ministerul Tineretului şi Sportului pune la dispoziţia tinerilor, calendarul taberelor naţionale şi tematice aferente anului 2018, aceste campusuri fiind gratuite (cazare şi masă,  în limita numărului disponibil de locuri) fiind disponibil pe site-ul propriu. „Minisierul Tineretului şi Sportului organizează, prin Direcţia judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj, două categorii de tabere, cu caracter social, în anul 2018. Prima dintre acestea se referă la elevii din învăţământul de Stat, care provin din familii al căror venit mediu lunar, pe membrul de familie, este de până la 50% din salariul mediu brut pe economie, în aces caz numărul de locuri disponibile fiind de 103. Pentru acestea, unităţile şcolare din reţeaua de învăţământ preuniversitar doljean trebuie să centralizeze, până cel târziu 29 iunie, dosarele pentru elevii care doresc să participe. Mai exact, cei interesaţi se vor adresa fiecărei unităţi de învăţământ, la care figurează elevul în cauză, şi vor depune toate actele necesare. A doua categorie se adresează elevilor care beneficiază de o măsură de protecţie specială, instituită conf. Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea”Drepturilor copilului”. Din Învăţământul de Stat, pe perioada vacanţei de vară, din acest an, în Dolj sunt repartizate 102 locuri, iar mai multe detalii pot fi obţinute la www. djst.ro, sau, la nr. de telefon 0251/431.806”, a precizat Origen Staicu, director executiv al Direcţiei Judeţene de Sport şi Tineret.