„A chance for development”

0
422

universitateaUniversitatea din Craiova, în parteneriat cu Academia de Ştiinţe Economice D.A. Tesenov şi Regional Development Foundation, lansează proiectul transfrontalier „A chance for development”. Proiectul vizează creşterea capacităţii de angajare prin dezvoltarea abilităţilor profesionale şi asigurarea unei mai bune comunicări între angajatori şi persoanele care caută un loc de muncă în judeţele Dolj, Vidin şi VelikoTarnovo. Prioritatea sa este includerea pe piaţa muncii a studenţilor şi a absolvenţilor de învăţământ superior din regiunea de implementare a proiectului. Conferinţa de lansare a proiectului are loc astăzi, ora 11.00, la Universitatea din Craiova,  Sala Albastră. În cadrul acestui proiect se vor desfăşura o serie de activităţi cum ar fi : formarea profesională a grupului ţintă în domeniile: optică şi optometrie, radioterapie, poluare şi protecţia mediului, acustică şi audiometrie, limba engleză, limba română, informatică, competenţe antreprenoriale, formator, PR şi asistent de comunicare, manager de proiect, sisteme informatice geografice; crearea unui centru româno-bulgar pentru carieră şi recrutare; organizarea de întâlniri tematice între angajatori şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi nu în ultimul rând, vizite de lucru ale studenţilor şi profesorilor la potenţiali angajatori din Bulgaria şi România.