Proiect de dezvoltare al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj

0
75

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a anunţat, în urmă cu ceva vreme, organizarea unei proceduri de selecţie, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi, persoane juridice, în vederea depunerii cererii de finanţare, pe Programul Operaţional Sectorial al Dezvoltării Resurselor Umane (POSDRU), Axa Prioritară I – „Educaţia şi formarea profesională, în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii, bazată pe recunoaştere” – DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 1.1 – „Acces la educaţie şi formare iniţială de calitate”. Termenul de depunere a cererilor a expirat pe 15 iunie, după aceea fiind desemnat un câştigător.

Oferta lansată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a avut la bază Ordonanţa de Urgenţă nr.64/2009, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.362/2009 şi prin Normele Metodologice de aplicare ale O.U.G. nr. 64, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergent. Conform comunicatelor ISJ Dolj, scopul general al parteneriatului constă în creşterea accesului la educaţie de calitate şi asigurarea de competenţe-cheie şi competenţe profesionale pentru 15.000 de elevi din învăţământul preuniversitar. Obiectivul principal are mai multe secţiuni care trebuie atinse în cadrul proiectului. Astfel, se urmăreşte îmbunătăţirea performanţelor şcolare pentru 15.000 de elevi, prin furnizarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, în vederea alegerii concursului potrivit căii de studiu, perioada de derulare fiind de cinci luni de la semnarea contractului de finanţare. În acelaşi interval de timp, pentru cei incluşi în program trebuie organizate concursuri şi activităţi extra-curriculare, iar dobândirea competenţelor-cheie şi a celor profesionale, cu accent pe dezvoltarea culturii antreprenoriale,face parte din strategia aleasă. Este de amintit şi faptul că, printre activităţi, se află managementul proiectului; identificarea şi selecţia grupului-ţintă; realizarea metodologiei pentru concursurile judeţene, precum şi a instrumentelor informatice-suport, necesare desfăşurării acesteia; derularea concursurilor on-line; orientarea şi consilierea elevilor, în vederea alegerii cele mai bune rute în alegerea viitoarei cariere, etc. Doritorii trebuia să depună un set de documente, de la situaţia financiară până la experienţa în domeniu. După selectarea ofertelor, pe 16 iunie a fost declarat un câştigător, conform ISJ Dolj. Este vorba despre SC „Net Integration Technologies SRL”.