Tineri din România şi Bulgaria, într-o sesiune de ateliere de teatru, muzică, dans şi amintiri din comunism cu bătrânii din Căminul ”Sf. Andrei” din Malu Mare

0
65
Activitatea face parte din proiectul ”Dar din dar se face Rai”, implementat prin programul Erasmus+, având ca temă comunicarea intergeneraţională.
32 de tineri români şi bulgari, conduşi de câte doi lideri din fiecare ţară, au trecut împreună, timp de 10 zile, prin numeroaseşi neaşteptate emoţii: de la bucuria revederii, plăcerea de a crea, tracul de a intra într-un rol neobişnuit sau de a dansa vals, paână la tristeţea despărţirii.
După o mobilitate desfăşurată în Vidin, Bulgaria, în care tinerii români şi bulgari au bucurat inimile bătrânilor institutionalizaţi în căminul din Kutovo, cu activităţi pline de energie în care învăţăturile au fost oferite şi de unii şi de altii – ateliere de creaţie, de scriere de scrisori, de bune maniere şi de poveşti personale, pe 10 februarie tinerii s-au reîntâlnit la Craiova. Şi de data aceasta, scopul sesiunii de lucru a fost acelaşi: încurajarea şi promovarea comunicării intergeneraţionale.
Desigur că primele zile au fost, aşa cum se cade unei mobilităţi serioase, de încălzire: de re-cunoaştere prin jocuri de prezentare, de trecere în revistă a mobilităţii din Vidin şi a rezultatelor obţinute, de recapitulare a scopului şi obiectivelor proiectului ”Dar din dar se face Rai”, a obiectivelor programului Erasmus+ şi certificatului Youthpass pe care toţi participanţii il vor primi la sfârşitul proiectului, dar la elaborarea căruia va fi necesar să se implice zilnic, pe perioada mobilităţii.
O primă provocare pentru tineri a fost descoperirea unei meserii noi şi plăcute, care poate să îmbine artele frumoase şi pe care o pot practica, după o specializare în prealabil, în sprijinul persoanelor cu probleme de sănătate diverse, fie copii, adulţi sau vârstnici: aceea de lucrător prin arte combinate. Iar pentru a inţelege mai bine rostul acestei profesii şi ce presupune ea, tinerii s-au întrecut în exerciţii practice de desen, teatru, muzică şi dans, prin care au reuşit să-şi identifice emoţiile, să se cunoască mai bine şi să-i înţeleaga şi pe ceilalţi.
Bine pregătiţi, au pornit apoi îin misiunea ”Căminul de bătrani ”Sf. Andrei” din Malu Mare”. Care a fost o adevîrata bucurie! Treziţi din picoteala bătrâneţii de energia debordantă a tinerilor, cei 90 de bunicuţi au prins puteri nebănuite şi au pictat, au confecţionat ornamente din hârtie cu care puştii le-au împodobit camerele, sîlile de mese, sala de lectură, culoarele şi chiar uşile.Împreună au interpretat roluri în scenete regizate de tineri, împreună au dansat, cei vârstnici încercând să le arate adolescenţilor tainele valsului şi tangoului, dar renunţând repede pentru o horă curat oltenească! Trecuţi prin experienţa epocii comuniste, cu neajunsuri, frici şi interdicţii, bunicii le-au povestit mai tinerilor prieteni experienţele personale, făcându-i să inţeleagă cât de norocoşi sunt să trăiască într-o ţară democratică, dar şi cât de datori sunt ei să pună umărul pentru această ţară, să o ajute să crească, printr-un simplu gest, dar hotărâtor: să voteze.
Un ceai dansant a încheiat aceste zile de adevărătă sărbatoare pentru bunicuţii plecaţi din casele lor, departe de copii şi nepoţi. Iar despărţirea a fost cu lacrimi. De bucurie din partea seniorilor, pentru că au uitat de singurătate măcar pentru câteva zile. De  mulţumire din partea juniorilor, pentru că au primit sfaturi, exemple de viaţă, lecţii de istorie, încurajări, în schimbul a doar câtorva ore de răbdare, înţelegere, iubire.
Rezultatele acestei activităţi, aşa cum trebuie ele formulate în context european, au fost însemnate: tinerii şi-au dezvoltat abilităţile de comunicare, relaţionare, au dobândit competenţe creative şi de exprimare noi, şi-au însuşit valori precum cetăţenia activă, europeană, toleranţa, respectul, dragostea, altruismul, nediscriminarea, iar bătrânii români au fost, la rândul lor, valorizaţi şi incluşi. A fost facilitată comunicarea intergeneraţionala, iar tinerii au înţeles că trebuie să-şi asume cetăţenia activă, participând la vot. Cei 32 de tineri români ţ bulgari au realizat împreunî, pe baza activitîţilor cu bătrânii, un ghid de bune practici pentru comunicarea intregeneraţională, au elaborat materialele informative pentru activitatea de diseminare, au evaluat cele două mobilităţi, din Craiova şi Vidin, iar la final au primit diplome de participare.
Dar, dincolo de aceste rezultate ”şablon”, activitatea de la Craiova a fost bucurie. Bucuria de a dărui!