A început selecţia cadrelor didactice care vor evalua proiectele de manuale şcolare

0
150

Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE) organizează, în perioada 20 februarie – 16 martie, o procedură de selecţie a cadrelor didactice, în vederea constituirii grupurilor de lucru (pe discipline), care vor evalua proiectele de manuale şcolare. Etapa de înscriere este deschisă începând cu 20 februarie, se derulează exclusiv online, până pe 4 martie, inclusiv. Selecţia propriu – zisă şi anunţarea rezultatelor (individual, doar pentru candidaţii admişi) vor avea loc în intervalul 9 – 16 martie 2019.

Misiunea experţilor sau specialiştilor selectaţi este aceea de a analiza şi evalua calitatea proiectelor de manuale şcolare propuse de autori ori grupuri de autori. Principiile care stau la baza selecţiei sunt competenţa şi experienţa acumulate şi probate, precum şi disponibilitatea manifestată pentru implicarea în activităţile de evaluare a proiectelor de manuale şcolare din anul şcolar anterior. Din grupurile de lucru pot face parte cadre didactice angrenate în activităţi de predare – învăţare – evaluare în învăţământul preuniversitar, corespunzătoare ciclului de învăţământ şi disciplinei pentru care se evaluează proiecte de manuale şcolare. Demn de menţionat este că, începând cu anul 2019, pot fi cooptaţi evaluatori şi din rândul cadrelor didactice din învăţământul superior. Vor avea prioritate, în procesul de selecţie a evaluatorilor cooptaţi, cadrele didactice care deţin fie gradul I în domeniul disciplinei/ în domenii conexe celui pentru care se înscriu, fie titlul ştiinţific de „Doctor” în aria de expertiză/arii conexe sau au absolvit cursuri/module specifice activităţilor de evaluare a proiectelor de manuale şcolare/de abilitare curriculară/de evaluare de proces. Activitatea grupurilor de lucru este în responsabilitatea CNEE. Procesul de selecţie a profesorilor cu statut de experţi cooptaţi şi de specialişti externi în grupele de lecru pe discipline se va derula conform prevederilor ordinului de ministru, nr.3103/2019, privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar.